PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Sanskrt I b - ATB00052
Anglický název: Sanskrit I b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASN100007
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Záměnnost : ATB00005
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)
V předmětu se student seznámí se základními fonetickými, fonologickými, morfologickými a syntaktickými rysy
zvoleného sanskrtu. Předpokládá se také dokonalé zvládnutí písma a základní slovní zásoby. Výuka jazyka
probíhá po dvou liniích. Tato výuka je zaměřená na zvládnutí zhruba první části praktické učebnice (Zbavitel).
Základní učebnice budou postupně obohacovány o dodatečné vlastní materiály (ukázky z textů atp.). Druhá linie
výuky zprostředkovává přehlednou znalost gramatického systému jazyka v jeho základních rovinách, s uvedením
do teoretických problémů interpretace struktury daného jazyka.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)

Předpokladem pro připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)
Základní studijní literatura:
Zbavitel, D., Sanskrt. Učební texty. Brno 1987.

Erhart, A., Sanskrt I, Popisná mluvnice, Praha 1967.

FRIŠ, O., Sanskrtská čítanka II (slovník), ČSAV, Praha 1956

Kielhorn, Fr., Grammatik der Sanskrit-Sprache, Wiesbaden 1965.

Whitney, W.D., The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language, Delhi 1988 (nebo jiné vydání).

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)

Hlavní tematické okruhy:

13.-17. Postupné rozšiřování slovní zásoby a znalosti gramatické struktury jazyka; morfologie jazyka

18.-22. Krátké dialogy, důraz na větný pořádek; úvod do teoretické syntaxe jazyka

23.-26. Syntax jazyka na praktické i teoretické rovině; postupné rozšiřování slovní zásoby

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK