PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Tibetština II b - ATB00044
Anglický název: Tibetan II b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Záměnnost : ATB00007
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)
Jazykový kurz je určen k prohlubování základů a detailnějšímu studiu gramatiky tibetštiny. Dotýká se například
slovesných tvarů stvrzujícího postoje yod a ‘dug, slovesných partikulí rang, long, sa; užití slovesných infinitivních
konstrukcí s partikulemi yag, gar, rgyu; modálního slovesa dgos, konstrukcí dgos byung; konektivního yang;
pomocných sloves a prokazujících modalit; vyjádření pravděpodobnosti; nominalizátory pa, rgyu, mkhan, stangs,
yag; složených sloves; podmínkových konstrukcí za užití částice na; vyjádření účelu s pomocí částice gar;
negativních částic ma, med, mi, min; větnými spojkami, konstrukcí a strukturou složitějších vět; imperativního
sufixu rogs gnang; postpozic; asociativu za užití dang; dang jako syntetizující vazby; affixu chen. Součástí
předmětu je četba a memorace.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)
Základní studijní literatura:
Anonymus, ‘Dzin gra bshi pai slob deb rig pa´i nyin byed (Tibetan Reader 4). Dharamsala: Tibetan Cultural Printing

Press, 1987

Goldstein, Melvyn. Essentials of Modern Literary Tibetan. Berkeley: University of California Press, 1991.

Chonjore, Tsetan: Colloquial Tibetan: A Textbook of the Lhasa Dialect. Dharamsala: Library of Tibetan Works

and Archives (LTWA), 2003.

Liberman, Kenneth - Narkyid, Ngawangthondup, Pattern Drills in Intermediate Conversational

Tibetan. Dharamsala, LTWA, datum vydání neuvedeno.

Sopa Geshe Lhundup, Lectures on Tibetan Religious Culture. Dharamsala, Library of Tibetan Works & Archives. 1983.

Tournadre, Nicolas - Dorje, Sangda: Manual of Standard Tibetan: Language and Civilization. New York:

Snow Lion Publications, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)

Hlavní tematické okruhy:

27. Další rozkazovací sufixy

28.-29. Superlativ, adjektivní srovnávací konstrukce

30. Konstrukce ma gtogs

31-33. Vedlejší věty: vyjádření současnosti a předčasnosti

34. Sufix tsam, sufix ni

35. Opakování probrané látky

36.-37. Složená slovesa

38.-39. Tibetské protějšky českých vztažných vět

40.-42. Minulý a budoucí čas modálních sloves + další modální konstrukce

43-45. Kauzativní konstrukce + jiné konstrukce (da ga ze, pa da ka, ma + rang)

46.-48. Nepřímé otázky, struktura složitějších vět

49.-50. Vynechání slovesné koncovky, korektivní a mnemické koncovky

51. Kauzativní a rezultativní slovesa

52. Konstrukce s ched du

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (11.05.2016)

Podmínkou je absolvování předmětu Tibetština I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK