PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Tibetština I b - ATB00038
Anglický název: Tibetan I b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Záměnnost : ATB00003
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.07.2015)
Předmět poskytuje hrubý základ lhasské tibetštiny se zřetelem na dnešní hovorový styl. Seznamuje s
komplikovaným tibetským písmem i základními gramatickými jevy. Zároveň se systematicky buduje slovní zásoba
o cca 1000 slovech. Během předmětu je představena základní struktura jazyka, užití partikulí, sloves, jmen a
dalších slovních druhů.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.07.2015)
Literatura
Goldstein, Melvyn. Essentials of Modern Literary Tibetan. Berkeley: University of California Press, 1991.

Tashi: A Basic Grammar of Modern Spoken Tibetan. Dharamsala: LTWA, 1990

Thonden, Lobsang: Modern Tibetan Language, vol. 1. Dharamsala: LTWA, 1984.

Thonden, Lobsang: Modern Tibetan Language, vol. 2. Dharamsala: LTWA, 1984.

Tournadre, Nicolas - Dorje, Sangda: Manual of Standard Tibetan: Language and Civilization. New York: Snow Lion

Publications, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.07.2015)

1.-6. tibetské písmo - pokračování (prefixy, postfixy, 2. postfixy), základní slovní zásoba - pokračování

7.-8. slovesa, jména

9.-10. další slovní druhy (adjektiva, adverbia, číslovky)

11.-12. opakování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK