PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Tibetské kulturní reálie A I - ATB00035
Anglický název: Introduction into Tibetan Culture A I
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Nima Hojer Lama, Ph.D.
Záměnnost : ATB00024
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)
Přes nabídku předmětů dějin, buddhismu a literatury je stále pro pochopení tibetské společnosti množství
představ, která se nevejdou do rámce zmíněných předmětů. Jsou jimi především témata jakými jsou příbuzenské
vztahy, životní rituály, způsoby přísahy, tabu v tibetské společnosti, mužské a ženské role v tibetské společnosti,
rituální vztah k písemnostem, role lokálních božstev, atp. Tento předmět bude veden spolu s rodilým mluvčím a
znalcem takových reálií, geše Nyima Woser Choekhortshangem, který bude zprostředkovávat bezprostřední
náhled na daná témata z pohledu zevnitř a vlastní zkušenosti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (11.05.2016)

Vypracování seminární práce.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)
Základní studijní literatura:
Stein R. A. (1972) Tibetan Civilization. Stanford: Stanford University Press, 335 s.

Haarh Erik (1969) The Yar-Lun Dynasty. Kobenhavn: G.E.C. GAD‘s Forlag.

Karmay, Samten G. (1998) The Arrow and the Spindle: Studies in History, Myths, Rituals a Beliefs in Tibet. Mandala

Book Point, Kathmandu.

Karmay, Samten G.,transl. (1972) The Treasury of Good Sayings . London: Oxford University Press.

Kapstein, Methew (2006) The Tibetans. Blackwell Publishing.

Samuel G. (1993) Civilized Shamans. Buddhism in Tibetan Societes. Washington, London: Smithsonian Institution Press.

Waddell L. A. (1895) The Buddhism of Tibet, or Lamaism. London: W. H. Allen and Co., 598 s. (Vydáno pod jiným

názvem v reprintu: Waddell L. A. (1972) Tibetan Buddhism. With Its Mystic Cults, Symbolism and Mythology. New

York: Dover Publications.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)

Hlavní tematické okruhy:

1.-3. Úvod, seznámení s předmětem, různá dělení tibetské společnosti

4.-6. Narození a mládí

7.-8. Svatba

9.-11. Úmrtí, pohřební rituály

12-14. Přibuzenství v tibetské společnosti

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (11.05.2016)

Prerekvizitou je absolvování minimálně dvou semestrů tibetštiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK