PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Buddhismus A I - ATB00033
Anglický název: Buddhism A I
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Holba, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Záměnnost : ATB00006
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (07.07.2015)
Předmět Buddhismus je dělený symbolicky podle „trojího klenotu“ buddhistů: tedy Buddhy, jeho Dharmy a obce
mnichů či Sanghy. V první části se podrobně pojednává o životě Buddhy Šákjamuniho. V druhé je představená
jeho nauka (Dharma), tj. ústřední body jeho nauky. V poslední části (Sangha, mnišská obec) je nastíněný vývoj
buddhismu a jeho šíření do jednotlivých asijských zemí.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (07.07.2015)
Povinná studijní literatura:
“Maháparinibbánasutta“, přel. Miroslav Rozehnal, in: Buddhovy rozpravy IV, Praha: DharmaGaia 1995.

“Sútra o roztočení kola zákona“, přel. Miroslav Rozehnal, in: Buddhovy rozpravy I, Praha: DharmaGaia 1994, 11-15;

nebo “Rozprava o roztočení kola zákona“, přel. Jan Filipský, in: Duchovní prameny života, Praha: Vyšehrad 1997, 301-

304 (1. vyd. Prameny života, Praha: Vyšehrad 1982, 250-253).

Carrithers, Michael, Buddha, Praha: Odeon 1994.

Fišer, Ivo, Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu, Praha: DharmaGaia 1992.

Miltner, Vladimír, Vznik a vývoj buddhismu, Praha: Vyšehrad 2001.

Williams, Paul, Mahāyāna Buddhism. The Doctrinal Foundations. London-New York: Routledge 1989.

Williams, Paul, Buddhistické myšlení: Úplné uvedení do indické tradice. Praha: Ex oriente 2011

Dopoučená literatura:
Conze, Edward, Stručné dějiny buddhismu, přel. Jolana Navrátilová, Brno: Jota 1997.

Dhammapadam: Buddhistická sbírka průpovědí správného života, přel. Vincenc Lesný, Praha: Symposion 1947.

Dhammapadam: Cesta k pravdě, přel Karel Werner, Bratislava: CAD Press 22001 (1. vyd. Praha: Odeon 1992).

Dutt, Sukumar, Buddhist Monks and Monasteries of India. Delhi: Motilal Banarsidass 1988.

Džátaky. Příběhy z minulých životů Buddhy, přel. Dušan Zbavitel, Praha: DharmaGaia 1992.

Earhart, H. Byron, Náboženství Japonska: Mnoho tradic na jedné svaté cestě, přel. Robin Heřman, Praha: Prostor 1998.

Filipský Jan - Jaroslav Vacek, Ašóka, Praha: Orbis 1970.

Heirman, A.; Bumbacher, S. P. (eds.), The Spread of Buddhism. Leiden: Brill.

Samuel, Geoffrey, The Origins of Yoga and Tantra. Cambridge: Cambridge University Press 2008.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (07.07.2015)

Hlavní tematické okruhy:

1.-3. Předbuddhistická Indie

4.-5. Mládí Siddhártovo

6. Cesta za probuzením

7. Roztočení kola dharmy a čtyři vznešené pravdy

8. Rozprava o ne-já

9.-10. Dvanáctičlenný řetězec podmíněného vznikání

11. Buddhovo působení

12. Odchod v parinirvánu: Maháparinibbánasutta

13.-14. Buddhistické koncily, vláda Ašóky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK