PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do studia tibetanistiky - ATB00031
Anglický název: Introduction to Tibetan Studies
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Záměnnost : ATB00001
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (07.07.2015)
Předmět je určen zejména pro studenty I. ročníku a je rozdělen do tří tematických bloků. V prvním bloku budou
podány základní údaje studiu a univerzitního provozu včetně informací o grantech, internetových databázích a
slovnících relevantních pro daný obor. Druhá část uvádí do jazyka Mongolů a třetí seznamuje s reáliemi a základní
charakteristikou tibetštiny.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (07.07.2015)
Základní studijní literatura:
Erhart, A. (1984) Základy jazykovědy. SPN, Praha.

Lopez Donald S. Jr. (1998) Prisoners of Shangri-La: Tibetan Buddhism and the West. Chicago, London: University of Chicago Press.

Doporučená literatura:
Bishop, P. (1993) Dreams of Power. Tibetan Buddhism and the Western Imagination. London: The Athlone Press.

Said, E. W. (1978) Orientalism. London: Routlege-Kegan Books.

Salzmann, Z. (1997) Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. ÚEF AV ČR, Praha.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (07.07.2015)

Hlavní tematické okruhy:

1. Fakulta a její součásti

2. Akademické tituly: minulost a současný stav

3. Granty a způsoby žádání o ně

4-5. Knihovny, vědecké databáze, internetové stránky

6. Mongolština a její dialekty

7-8. Tibetština-základní charakteristika jazyka

9.-11. Dnešní tibetanistika: pracoviště a disciplíny

12. Terénní výzkum

13. Přehled tibetských slovníků a katalogů

14.-20 Kapitoly z dějin tibetanistiky

20-24. Geografie a politické uspořádání tibetojazyčných oblastí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK