PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tibetské kulturní reálie - ATB00024
Anglický název: Tibetan cultural setting
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Je záměnnost pro: ATB00035, ATB00083, ATB00082, ATB00036
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (30.09.2014)
Přes nabídku předmětů dějin, buddhismu a literatury je stále pro pochopení tibetské společnosti množství představ, která se nevejdou do rámce zmíněných předmětů. Jsou jimi především témata jakými jsou příbuzenské vztahy, životní rituály, způsoby přísahy, tabu v tibetské společnosti, mužské a ženské role v tibetské společnosti, rituální vztah k písemnostem, role lokálních božstev, atp. Tento předmět bude veden spolu s rodilým mluvčím a znalcem takových reálií, geše Nyima Woser Choekhortshangem, který bude zprostředkovávat bezprostřední náhled na daná témata z pohledu zevnitř a vlastní zkušenosti.

1.-3. Úvod, seznámení s kurzem, různá dělení tibetské společnosti
4.-6. Narození a mládí
7.-8. Svatba
9.-11. Úmrtí, pohřební rituály
12-14. Přibuzenství v tibetské společnosti
15.-17. Mužská a ženská role
18.-20. Přísahy
21.-24. Roční a denní cyklus rituálů
25.-26. Lokální božstva
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (30.09.2014)

Základní studijní literatura:

Stein R. A. (1972) Tibetan Civilization. Stanford: Stanford University Press, 335 s.

Haarh Erik (1969) The Yar-Lun Dynasty. Kobenhavn: G.E.C. GAD‘s Forlag.

Karmay, Samten G. (1998) The Arrow and the Spindle: Studies in History, Myths, Rituals a Beliefs in Tibet.  Mandala

Book Point, Kathmandu.

Karmay, Samten G.,transl. (1972) The Treasury of Good Sayings . London: Oxford University Press.

Kapstein, Methew (2006) The Tibetans. Blackwell Publishing.

Samuel G. (1993) Civilized Shamans. Buddhism in Tibetan Societes. Washington, London: Smithsonian Institution

Press.

Waddell L. A. (1895) The Buddhism of Tibet, or Lamaism. London: W. H. Allen and Co., 598 s. (Vydáno pod jiným

názvem v reprintu: Waddell L. A. (1972) Tibetan Buddhism. With Its Mystic Cults, Symbolism and Mythology. New

York: Dover Publications.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK