PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Povinně volitelný seminář - Fonetická variabilita angličtiny - ATAV0004
Anglický název: Phonetic Variability of the English Language
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Karla Hurníková (22.04.2008)

Kurz navazuje na Kontrastivní lingvistiku I, která studenty uvedla do popisu zvukové stavby angličtiny ve srovnání s
češtinou. Hlavním posláním kurzu je budovat solidní percepční a produkční dovednosti studentů s ohledem na jejich
budoucí profesní zaměření. Segmentální i suprasegmentální jevy zvukového plánu angličtiny jsou procvičovány jak
izolovaně, tak v komplexních aktivitách zaměřených na práci s nejrozšířenějšími variantami angličtiny, jakými jsou např.
různé severoamerické dialekty a sociolekty, australský standard, angličtina irská, skotská a vybraná nářečí severní Anglie.
Zvláštní pozornost je také věnována anglické intonaci, pro niž byl v základním kurzu Kontrastivní lingvistika I vymezen
pouze nevelký prostor. Celkový zřetel ke správným produkčním návykům bere okrajově v úvahu i řečový projev studentů v
češtině.
Literatura
Poslední úprava: Karla Hurníková (22.04.2008)

Trudgill, P. (1994). Dialects. London: Routledge

Wells, J.C. (1982). Accents of English. 3 vols. Cambridge: CUP

Volín, J. (2002). IPA-Based Transcription for Czech Students of English. Praha: Karolinum

O'Conor, J.D. (1980). Better English Pronunciation. Second edition. Cambridge: CUP

Thompson I., (1981). Intonation Practice. Oxford: OUP

Hancock, M. (2003). English Pronunciation in Use. Cambridge: CUP

Wells, J.C. (1990). Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Longman

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK