PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kontrastivní lingvistika I (fonetika) [2] - ATA400056
Anglický název: Contrastive Linguistics I (Phonetics) [2]
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Karla Hurníková (18.03.2004)

Povinný předmět studijního plánu, pro jhož výběr neexistuje alternativa. Joho obsah acíle plní úlohu nezbytnéo článku v systému přípravy absolventa oboru. Předmět je zaměřen na srovnávací popis dvou fonetcikých plánů, rozvoj příslušných receptivních i produktivních kompetencí v cizím jazyce aeliminaci interferencí v obou směrech. Podrobný sylabus včetně průběžně aktualizovanéliteratury apožadavků na atestaci obdrží student na první hodině kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK