PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kontrastivní lingvistika I (fonetika) - ATA400011
Anglický název: Contrastive Linguistics I (Phonetics)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (04.02.2006)

Úvod do problematiky zvukové stránky jazyka a řeči. Rámcový teoretický popis fonetiky a fonologie angličtiny ve srovnání s češtinou v rozsahu potřebném pro případné další teoretické studium i tlumočnickou praxi. Popis současné kodifikace spisovného standardu, včetně variability forem. Praktický výcvik vlastní výslovnosti, cvičný poslech zvukových textů a kritický rozbor chyb ve výslovnosti.
Literatura
Poslední úprava: Karla Hurníková (13.03.2007)

Cruttenden, A. Gimson's Pronunciation of English. London: Edward Arnold, 1994.

Catford, J.C. (1988). A Practical Introduction to Phonetics. Oxford: OUP, 1988.

Laver, J. Principles of Phonetics. Cambridge: CUP, 1995.

O'Conor, J.D. Better English Pronunciation.Cambridge: CUP, 1989.

Palková, Z. Fonetika a fonologie češtiny, Praha: Karolinum, 1997.

Roach, P. English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP, 2000.

Skaličková, A. Fonetika současné angličtiny. Praha: Academia, 1974.

Volín, J. IPA-Based Transcription for Czech Students of English. Praha: Karolinum, 2002.

některý z velkých výslovnostních slovníků v úplné verzi

Sylabus
Poslední úprava: Karla Hurníková (03.03.2004)

vinný předmět studijního plánu, pro jehož výběr neexistuje alternativa.jeho obsah a cíle plní úlohu nezbytného článku v systému přípravy absolventa oboru. Předmět je zaměřen na srovnávací popis dvou fonetických plánů, rozvoj příslušných recenptivních i produktivních kompetencí v cizím jazyce a elimonaci interferencí v obou směrech. Podrobný sylabus včetně průběžně aktualizované literatury a požadavků na atestaci obdrží student na první hodině kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK