PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny a kultura II - ATA400006
Anglický název: History and Culture II
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Karla Hurníková (13.03.2007)

Kurz poskytuje základní vědomosti o americké historii a vývoji společnosti na území dnešních Spojených států od konce 16. století po konec století dvacátého. Důraz je kladen na hledání ideových kořenů tradiční americké společnosti (Locke, Hume), její zrání do specifické formy a následné hroucení hodnotového systému, které nachází svůj projev v rostoucí fragmentalizaci společnosti USA. Přestože hlavní cíl přednášky spočívá v seznámení s vnitřním vývojem země, je součástí kursu i výklad zahraniční politiky Spojených států. Pozornost je věnována i historii zájmu o americké dějiny v České republice a kontaktům střední Evropy a USA, zejména v podobě emigrace v 19. a 20. století.
Literatura
Poslední úprava: Karla Hurníková (13.03.2007)

Povinná
J.-P. Fichou, Civilizace USA, Victoria Publishing, Praha 1995

J. Opatrný, Amerika v proměnách staletí, LIBRI, Praha 1998

J. Opatrný, S. Raková, USA, LIBRI, Praha 2003

J. Polišenský, Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky I., Universita Karlova, Praha 1992

S. Raková, Americká ústava 1787, Praha 1991

S. Raková, Dobrodruzi, puritáni a Indiáni. Angličané v Novém světě. LIBRI, Praha 1998

G. B. Tindall, D. E. Shi, Dějiny států USA, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1994

A. Tocqueville, Demokracie v Americe, I-II, Praha 1992

Doporučená
R. Middlekauf, The Glorious Cause: The American Revolution, 1763-1789, Oxford 1982

S.E. Morison, The European Discovery of America: The Northern Voyages, A.D. 1492-1600, New York 1971 J. Opatrný, Objevitelé, dobyvatelé, osadníci, ROAD, Praha 1992

J. Opatrný, Válka Severu proti Jihu, Mladá fronta, LIBRI, Praha 1998

J. Opatrný, Kde leží indiánská zem, Brána, Praha 1990

J. Opatrný, Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe, LIBRI, Praha 2000

P. Schäfer, Presidenti USA, Mladá fronta, Praha 1995

Sylabus
Poslední úprava: Karla Hurníková (03.03.2004)

Povinný předmět studijního plánu, pro jehož výběr neexistuje alternativa. jeho obsah a cíle plní úlohu nezbytného článku v systému přípravy absolventa oboru. Předmět je zaměřen na pařehled dějina kultry vč. starší literatury z hlediska překladatelského. Podrobný sylabus včetně průběžně aktualizované literatury a požadavků na atestaci obdrží student na první hodině kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK