PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kontrastivní fonetika - ATA30002
Anglický název: Contrastive Phonetics
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Záměnnost : ATA200002
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (12.11.2012)

Předmět uvádí do popisu zvukové stavby anglického jazyka a řeči ve srovnání s češtinou. Referenčními útvary jsou především britský standard a nepříznaková výslovnost hovorové češtiny. Přihlíží ke specifickým potřebám studentů překladatelství a tlumočnictví, a proto je základní metodou práce srovnávání. Studenti se seznámí se systémem anglických hlásek z hlediska artikulačního a percepčního, hledisko akustické a aspekty fonologického popisu jsou zmiňovány spíše okrajově. V oblasti suprasegmentálních jevů je důraz kladen na standardní přízvuk a rytmus, který je analyzován a následně procvičován společně se specifickými prvky anglického redukování a resylabifikace v plynulém mluvním projevu. Otázky melodie řeči jsou prezentovány především s ohledem na komunikační funkce. Součástí práce v předmětu je průběžné ověřování vytváření nových artikulačních a s nimi úzce spojených deskriptivních dovedností studentů.
1) Zvuková stránka řečové komunikace
2) Metody práce při analýze zvukového plánu promluv
3) Samohláskové systémy
4) Obstruenty, aspirace, desonorizace, temporální kompenzace
5) Sonorní souhlásky
6) Asimilace a vázání
7) Elize a redukování jednotek
8) Podstata prominencí, přízvuk v morfologicky jednoduchých slovech
9) Slabá strukturní slova
10) Přízvuk v derivativech a kompozitech
11) Formy anglické melodie řeči
12) Funkce melodie řeči v komunikaci
13) Rytmické tendence, frázování
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (12.11.2012)

Základní literatura

Cruttenden, A. Gimson's Pronunciation of English. London: Edward Arnold, 1994.

O'Conor, J.D. Better English Pronunciation.Cambridge: CUP, 1989.

Palková, Z. Fonetika a fonologie češtiny, Praha: Karolinum, 1997.

Roach, P. English Phonetics and Phonology. 4th edition. Cambridge: CUP, 2009.

Další rozšiřující a pracovní literatura

Catford, J.C. A Practical Introduction to Phonetics. Oxford: OUP, 1988.

Laver, J. Principles of Phonetics. Cambridge: CUP, 1995.

Skaličková, A. Fonetika současné angličtiny. Praha: Academia, 1974.

Volín, J. IPA-Based Transcription for Czech Students of English. Praha: Karolinum, 2002.

některý z velkých výslovnostních slovníků v úplné verzi

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (12.11.2012)

1) Zvládnutí povinné látky vymezené anotací a předepsanou literaturou

2) Nejméně 75% účast v seminářích

3) Písemná seminární práce - analýza vlastního projevu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK