PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Překlad I (EN-CS) - ATA210009
Anglický název: Translation I
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 31 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil.
Vyučující: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil.
Je prerekvizitou pro: ATA210011
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (04.10.2022)
Jednosemestrální předmět učí překladatelským dovednostem na základě znalostí a schopností získaných v předchozích předmětech. Překladové texty jsou žánrově a funkcemi pestré, jejich náročnost se mírně zvyšuje; překládá se převážně směrem do češtiny. Studenti jsou vedeni k průzkumu původních komunikačních situací i tematickému průzkumu potřebnému pro překlad; jsou vedeni k vlastnímu promýšlení cílových komunikačních situací. Osvojí si metody, strategie a techniky překladu na pozadí dnešních překladatelských norem a s ohledem na funkci překladového textu. Přístup je funkčně strukturalistický a komunikační, výuka vychází z dosavadních teoretických a didaktických poznatků a zkušeností, s důrazem na textově stylový model vyvinutý českou funkční stylistikou a možnosti jeho kombinování s teorií překladu Ch. Nordové. Studenti si budují nástroje pro překladatelskou reflexi, která je nezbytnou součástí kognitivních procesů začínajícího překladatele přispívajících k vytváření algoritmů typologického řešení překladatelských problémů. Součástí semináře je dále získání schopnosti efektivně pracovat s překladatelskými pomůckami, získání profesionálních návyků, osvojení profesionálního postupu a internalizace profesních etických norem.<br>
<br>
Sylabus:<br>
1) Úvod, analýza a překlad zkušebního textu, rozbor ukázek překladů<br>
2) Prostěsdělovací a administrativní styl (emailová komunikace, recept)<br>
3) Publicistický text (téma: Alžběta II.)<br>
4) Ukázky různých publicistických textů<br>
5-6) Analýza a překlad částí dlouhého, stylisticky pestrého <br>
publicistické textu (téma: uprchlictví)<br>
7-8) Část úvahového publicistického textu (téma: <br>
COVID-19)<br>
9-10) Analýza a překlad části recenze (literární aluze, kulturní reálie)<br>
11-12) Ukázka z odborné/populárně naučné knihy<br>
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (04.10.2022)

ZKOUŠKA se skládá z průběžné práce během semestru:

1) Aktivní účast na seminářích: průběžná příprava analýzy textů a překladů a zapojení se do diskusí.

2) Každý povinně odevzdá TŘI PŘEKLADY za semestr: DVA jsou DANÉ pro všechny, TŘETÍ si každý VYBERE z průběžně zadávaných textů.

Odevzdání zbylých překladů je dobrovolné (celkem probereme 6 až 7 textů/ukázek). Pokud budete stát o zpětnou vazbu, je třeba příslušný překlad odevzdat vždy do neděle večer (deadline 22:00). U dvou povinných textů, na které bude více času než necelý týden, se prosím řiďte termínem odevzdání uvedeným na MOODLu.

Podrobný týdenní rozpis se všemi texty bude publikován na MOODLu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (23.09.2022)

Základní literatura

Crystal, D., Davy, D. Investigating English Style, New York: Longman 1995

Cvrček, V. Mluvnice současné češtiny. 1, Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum 2010.

Hatim, B., Mason, I. Discourse and the translator. London, 1990.
Hatim, B., Mason, I. The Translator as Communicator. London, 1997.

Hickey, L. The Pragmatics of translation. Clevedon, 1999.

Hoffmannová, J. et al., Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016.

Čechová, M. et al., Stylistika současné češtiny. Praha, 2008.

Knittlová, D. Překlad a překládání. Olomouc, 2010.
Nord, Ch. Translating as a purposeful activity. Manchester, 1997.

Nord, Ch. Text analysis in translation. Amsterdam, 1991/2005.

 

Další literatura
Baker, M. In Other Words, London, 1992.
Gile, D. Basic concepts and models for interpreter and translator training, Amsterdam, 1995, 2. vyd. 2009.
Hatim, B. Teaching and researching translation, London,2001.
Hatim, B. Translation. An advanced resource book. London, 2004.
Kussmaul, P. Training the translator, Amsterdam, 1995.
Lederer, M. Translation: The Interpretive Model, Manchester, 2003.
Robinson, D. Becoming a translator, Manchester, 1998.
Schaffner, Ch, Adab, B. (eds) Developing translation competence, Amsterdam, 2000.
Wilss, W. Knowledge and skills in translator behaviour, Amsterdam, 1996.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (04.10.2022)

Zapisovat se mohou pouze studenti se splněnou atestací z předmětu Úvod do teorie a praxe překladu / Překladatelská propedeutika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK