PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dějiny a kultura II - ATA200007
Anglický název: History and Culture II
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Záměnnost : ATA400006
Je záměnnost pro: ATA30010
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Karla Hurníková (22.04.2008)
Kurz poskytuje základní vědomosti o americké historii a vývoji společnosti na území dnešních Spojených států od konce
16. století po konec století dvacátého. Důraz je kladen na hledání ideových kořenů tradiční americké společnosti (Locke,
Hume), její zrání do specifické formy a následné hroucení hodnotového systému, které nachází svůj projev v rostoucí
fragmentalizaci společnosti USA. Přestože hlavní cíl přednášky spočívá v seznámení s vnitřním vývojem země, je součástí
kursu i výklad zahraniční politiky Spojených států. Pozornost je věnována i historii zájmu o americké dějiny v České
republice a kontaktům střední Evropy a USA, zejména v podobě emigrace v 19. a 20. století.
Literatura
Poslední úprava: Karla Hurníková (23.05.2008)
Povinná literatura:
Jean-Pierre Fichou, Civilizace USA, Victoria Publishing, Praha

1995

J. Opatrný, Amerika v proměnách staletí,LIBRI, Praha 1998

J. Opatrný S. Raková, USA, LIBRI, Praha 2003

J. Polišenský, Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky

I., Universita Karlova 1992

S. Raková, Americká ústava 1787, Praha 1991

S. Raková, Dobrodruzi, puritáni a Indiáni. Angličané v Novém

světě. LIBRI, Praha 1998

G. B. Tindall, D. E. Shi, Dějiny států USA, Praha 1994

A.Tocqueville, Demokracie v Americe, I-II, Praha 1992

Doporučená literatura:

B. Bailyn, The Peopeling of British North America, 1986

J.K. Bauer, The Mexican War, 1846-1848, 1974

R. Billington, Westward Expansion, 1982 (5. vyd.)

G. Dangerfield, The Awakening of American Nationalism, 1815-1828,

1965

J. A. Garraty, The New Commenwealth, 1877-1890, 1968

E. W. Hawley, The Great War and the Search for a Modern Order: A

History of the American People and Their Institutions, 1917-1933,

1979

G. C. Herring, America´s Longest War: United States and Vietnam,

1950-1975, 1979

G. Kolko, The Limits of Power, The World and United States

Foreigen Policy, 1945-1954, 1972

W.LaFeber, The New Empire: An Interpretation of American

Expansion, 1860-1898, 1963

J. McPherson, Battle Cry of Freedom: The Civil War Era, 1988

R. Middlekauf, The Glorious Cause: The American Revolution,

1763-1789, 1982

S. E. Morison, The European Discovery of America: The Northern

Voyages, A.D. 1492-1600, 1971

G. E. Mowry, The Era of Theodore Roosevelt, 1900-1912, 1958

J. Opatrný, Válka Severu proti Jihu, Mladá fronta, LIBRI, Praha

1998

J. Opatrný, Kde leží indiánská zem, Brána, Praha 1990

J. Opatrný, Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe, LIBRI, Praha 2000

S. Rysková, Martin Luther King, Praha 1988

P. Schäfer, Presidenti USA, Mladá fronta, Praha 1995

A. M. Schlessinger, Jr. The Age of Roosevelt, I-III, 1957-1960

D. M. Smith, The Great Departure: The Unitede States in World War

I, 1914-1920, 1965

Sylabus
Poslední úprava: Karla Hurníková (23.05.2008)

1. Amerikanistika jako vědní obor. Růst zájmu o Spojené státy po americké válce za nezávislost. Americká společnost jako Evropa za mořem. Alexis de Tocqueville. Vystěhovalectví v 19. století. Teorie melting potu. Americká společnost a historie v díle J.F. Turnera. Ch. Beard jako představitel klasické americké historiografie. Rasové a minoritní skupiny v americké historiografii. Gender Studies. Česká společnost a Spojené státy. Augustin Heřman, Perishové, Dignowity, Paclt, osmačtyřicátníci - Náprstek, počátky masové emigrace, Čechoameričané do první světové války, kvótový systém poloviny dvacátých let. Emigrace druhé světové války a roku 1948. Americká historie v české vědě - Jakub Malý, Josef Polišenský, Petr Mareš, Jan Navrátil, Svatava Raková.

2. Evropský zájem o Asii. Pyrenejská priorita. Anglický podíl na výzkumných plavbách - Cabotové. Anglicko-španělské nepřátelství. Piráti - Francis Drake. Walter Raleight a kolonie Roanoke. Osídlení zálivu Chesapeake - Virginie a Maryland. Nová Anglie a otcové poutníci. Nový Amsterodam a konflikt s Holanďany. Pennsylvanie a Delaware. Anglický koloniální systém a samospráva . Vztah k Indiánům. Uvědomování jednoty.

3. Předpoklady revoluce. Zájem na dalším postupu na západ. Konflikt s Francií. Evropské souvislosti. Indiánská válka.Washington a zkušenosti osadníků s evropským válčením. Změna poměrů v Americe. Nové daně. Zákon o kolkovném. Protesty v koloniích. Radikalizace názorů a její ideové pozadí. Bostonské pití čaje. Kontinentální kongres. Vyhlášení nezávislosti.

4. Vznik Spojených států. Defenziva stoupenců nezávislosti. Silné pozice loayalistů. Saratoga. Vstup Francie a Španělska do války. Boje na hranici. Jih. Yorktown. Pařížský mír. Články konfederace. Konfederační pořádek. Problém dluhů a ekonomický rozvrat. Shaysovo povstání Volání. po silnější vládě. Nová ústava. Federalisté a listina práv člověka.

5. Upevnění Unie. Zahraniční úspěchy v podobě Jayovy a Pickneyovy smlouvy. Válka s Francií. Domácí krize. Koupě Louisiany. Válka s Britanií 1812-1814. Hospodářská expanze. Územní rozmach. Texas. Manifest Destiny. Válka s Mexikem. Transcendentalismus. Zájem o Střední Ameriku a Karibskou oblast. Růst napětí Sever-Jih. Vznik republikánské strany.

6. Občanská válka. Otrokářství v USA. Abolicionismus. Volby 1860. Vyhlášení Konfederace. Fort Sumter. Situace na Severu a na Jihu. Homestead Act. Zrušení otroctví. Vicksburg a Gettysburg. Námořní blokáda a mezinárodní vztahy. Defenziva Konfederace. Konec války a její politické a hospodářské výsledky. Rekonstrukce. Vnitřní migrace. Masové Přistěhovalectví. Komunikační síť. Krize 1873 a vznik velkých společností. Carnegie, Morgan, Rockefeller.

7. Otevření Západu. Poslední indiánské války. Průmyslový a zemědělský rozvoj. Technický pokrok a vynálezy. Rozmach kultury. Bret Harte a Mark Twain. Změny v americkém tisku. Na cestě do společnosti velmocí. Přízrak hospodářské a společenské krize. Růst dělnickéhop hnutí, anarchismus, sociální darwinismus. Hledání nových cest - Turner, Strong, Mahan.

8. Španělsko-americká válka. Plattův dodatek jako program omezené suverenity. Politika velkého klacku. Panamská "revoluce". První hospodářskou mocností světa. Pragmatismus. Stavba panamského průplavu. Účast na světové politice. Taftova doktrina. Odborové hnutí. Protitrustové zákony.

9. Vstup do první světové války. Wilsonův plán Společnosti národů. Komunismus a nový izolacionismus. Zlatá dvacátá léta. Nový typ civilizace -- automobilismus, film, rozhlas, jazz. Černý pátek. Velká krize ve finanční sféře, průmyslu a zemědělství, nezaměstanost a její sociální důsledky, hledání východisek, New Deal. Politika dobrého sousedství. Mezinárodní situace. Tichomoří a Japonsko. Vztah k válce v Evropě

10. Japonský útok na Pearl Harbor. Vstup do války. Válka a americká společnost. Přechod na válečnou výrobu. Válka v Tichomoří - Midway. Válka v Evropě. Atomové zbraně. Jalta a Postupim. Napětí mezi vítězi a zhoršování mezinárodní situace. Studená válka. Korejská válka. Neklid na americkém kontinentě - guatemalská a bolivijská revoluce. Změna strategických poměrů.

11. Kubánská revoluce a Spojenectví pro pokrok. Kennedy a Profily odvahy. Společenské změny v USA. Boj za odstranění rasové segregace. Černá moc. Nové technologie. Vesmírný výzkum.

22. Vietnamský debakl. Nové hodnoty. Konec melting potu a amerického snu: Feminismus.

Menšiny.Opoziční kultura. Homosexuálové. Political Correctness. Vláda sedmé velmoci. Watergate. Carterova defenziva. Irán.

12 Návrat republikánů. Relativní ústup na světové ekonomické scéně: západní Evropa, Japonsko, Korea novými "nepřáteli". Nicaragua a občanská válka ve střední Americe. Uzbrojení SSSR. 1989. Válka v zálivu. Clinton jako nový fenomén americké skutečnosti. Krize politiky a společnosti. NAFTA. Globalizace ekonomiky a kultury. Irák. Nová nebezpečí či "Americký svět"?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK