PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kontrastivní lingvistika I (fonetika) - ATA200002
Anglický název: Contrastive Linguistics I (Phonetics)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Karla Hurníková (22.04.2008)

Kurz uvádí do popisu zvukové stavby anglického jazyka a řeči. Přihlíží ke specifickým potřebám studentů překladatelství a
tlumočnictví, a proto je základní metodou práce srovnávání. Studenti se seznámí se systémem anglických hlásek z hlediska
artikulačního a percepčního, hledisko akustické a funkční je zmiňováno jen velice okrajově. V oblasti suprasegmentálních
jevů je důraz kladen na standardní přízvuk a rytmus, který je analyzován a následně procvičován společně se specifickými
prvky anglického redukování a resylabifikace v plynulém mluvním projevu. Anglická intonace je přednesena spíše
informativně. Součástí práce v kurzu je průběžné ověřování vytváření nových artikulačních a s nimi úzce spojených
deskriptivních dovedností studentů.
Literatura
Poslední úprava: Karla Hurníková (22.04.2008)

Cruttenden, A. Gimson's Pronunciation of English. London: Edward Arnold, 1994.

Catford, J.C. (1988). A Practical Introduction to Phonetics. Oxford: OUP, 1988.

Laver, J. Principles of Phonetics. Cambridge: CUP, 1995.

O'Conor, J.D. Better English Pronunciation.Cambridge: CUP, 1989.

Palková, Z. Fonetika a fonologie češtiny, Praha: Karolinum, 1997.

Roach, P. English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP, 2000.

Skaličková, A. Fonetika současné angličtiny. Praha: Academia, 1974.

Volín, J. IPA-Based Transcription for Czech Students of English. Praha: Karolinum, 2002.

některý z velkých výslovnostních slovníků v úplné verzi

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK