PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy teorie tlumočení - ASZTT0001
Anglický název: Introduction to the Theory of Interpreting
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Záměnnost : ASZTR0004
Rozvrh   Nástěnka   
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. (25.01.2017)

Zkouška - podmínkou k připuštění ke zkoušce je předložení písemné seminární práce (pokyny k vypracování na Intranetu ÚTRL), prostudování minimálně 5 publikací ze základní doporučené literatury a zvládnutí odpřednášené látky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK