PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Španělština. FOJK - Español académico y la cultura hispana - ASZSJ3110
Anglický název: Spanish. LAP - Español académico y la cultura hispana
Zajišťuje: Jazykové centrum - španělština (21-JCS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 15 (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: španělština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Eva Šašková
Vyučující: PhDr. Eva Šašková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (15.09.2017)
Kurz je určen studentům s dobrou znalostí obecné španělštiny na úrovni B2 (viz anotace kurzů Španělština II a III).
Rozvíjí jazykové znalosti a řečové dovednosti, které jsou nezbytné pro práci s obtížnějšími profesními texty z oblasti společenských věd.
Klade důraz na reálie z hispanofonního prostředí a na procvičování akademických dovedností.

Kurz je jednosemestrální, 1x2 hod. týdně.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eva Šašková (20.09.2018)

Atestace se uděluje za pravidelnou aktivní účast v kurzu (max. 3 absence), plnění dílčích úkolů během semestru a prezentaci konkrétního odborného tématu ve španělštině.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (15.09.2017)

Autentické dokumenty, odborné texty a doplňkové studijní materiály zejména z akademického prostředí dle výběru vyučujícího.

Doplňkové zdroje:

www.cervantes.es

www.elmundo.es

www.elpais.com

www.videoele.com

www.radio.cz

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (15.09.2017)

- práce s textem obecným a odborným (analýza, syntéza, logické členění textu)

- čtení s porozuměním, procvičování receptivních dovedností, interference s češtinou, rozšiřování slovní zásoby

- procvičování ústního projevu: argumentace, prezentace odborného tématu, debata na odborné téma z akademického prostředí

- procvičování písemného projevu: písemný projev v akademickém prostředí (např. zápis přednášky, úvaha, resumé)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK