Španělština III. Kurz pro pokročilé - ASZSJ3030
Anglický název: Spanish. Course III
Zajišťuje: Jazykové centrum - španělština (21-JCS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 20 (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: španělština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Vyučující: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)
Kurz je určen studentům, kteří ovládají jazykové znalosti španělštiny na úrovni B1 (viz anotace kurzu Španělština II).
Rozvíjí základní jazykové kompetence a akademické dovednosti pro dosažení požadované úrovně B2.

Kurz je jednosemestrální, 2x2 hod. týdně. (Účast je tedy povinná oba dva dny.)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)

Kurz je zakončen zápočtem, který studenti a studentky obdrží po splnění následujících podmínek.

  • docházka (75% hodin)
  • plnění domácích úkolů
  • aktivní práce v hodině
  • písemná práce  na závěr semestru (60%)
Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)

Základní učebnice:
Cuenca, Alonso;Prieto, Rocío,  Embarque 3, moduly 6-10, Edelsa

Doplňková literatura:
Castro, Uso de la gramática española, nivel intermedio, Madrid, Edelsa

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)

Osu kurzu tvoří učebnice Embarque 3, moduly 6-10 Doplňkové materiály pocházejí z přípravných učebnic na certifikované zkoušky, učebnic zaměřených na gramatiku či slovní zásobu a původních zdrojů ve španělském jazyce. Kurz rovnoměrně procvičuje všechny čtyři jazykové dovednosti: čtení, poslech, mluvení a psaní.

Gramatika: opakování a další užití subjuntivu přítomného a subjuntivů minulých včetně subjuntivu plusquamperfekta (pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo), zaměření na obtížnější a problematické gramatické jevy (další užití opisných vazeb a minulých časů), složitější typy souvětí (věty přípustkové, způsobové, vztažné).

Tématické okruhy: Zdraví, turismus, pracovní trh, sdělovací prostředky, životní prostředí

Výběr z lingvoreálií (ustálená spojení, frazeologie).

Ústní projev: argumentace, debata, pohovor, prezentace odborného tématu.

Práce s textem: zejména se pracuje s texty, které se vztahují k probíranému tématu.

Rozvíjení a rozšiřování slovní zásoby se zaměřením na odborné texty.

Čtení a poslech s porozuměním.