PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Španělština II. Kurz pro středně pokročilé - ASZSJ3020
Anglický název: Spanish. Course II
Zajišťuje: Jazykové centrum - španělština (21-JCS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 20 (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: španělština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Vyučující: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová
PhDr. Eva Šašková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)
Kurz je určen studentům, kteří ovládají jazykové znalosti španělštiny na úrovni B1 (viz anotace kurzu Španělština I).
Rozvíjí základní jazykové kompetence a akademické dovednosti pro dosažení požadované úrovně B1/B2.
Kurz je jednosemestrální, 2x2 hod. týdně. (Účast je tedy povinná oba dva dny.)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (19.09.2018)

Kurz je zakončen zápočtem, který studenti a studentky obdrží po splnění následujících podmínek.

 

   • docházka (75% hodin) 

   • plnění domácích úkolů

   • aktivní práce v hodině 
   • písemná práce na závěr semestru (60%)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)

Základní učebnice:
Cuenca, Alonso;Prieto, Rocío,  Embarque 3, Edelsa


Doplňková literatura:
Castro, Uso de la gramática española, nivel intermedio, Madrid, Edelsa

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)

Náplň kurzu:  Osu kurzu tvoří učebnice Embarque 3, moduly 1 - 5. Doplňkové materiály pocházejí z přípravných učebnic na certifikované zkoušky, učebnic zaměřených na gramatiku či slovní zásobu a z původních zdrojů ve španělském jazyce. Kurz rovnoměrně procvičuje všechny čtyři jazykové dovednosti: čtení, poslech, mluvení a psaní.

Gramatika: užití minulých časů, subjuntiv přítomného času (presente de subjuntivo), souslednost časová, opisné vazby (perífrasis verbales), věty časové, podmínkové (condición real, irreal), příčinné, účelové, prostředky textové návaznosti (conectores del discurso).

Tematické okruhy: Kulturní rozmanitost, rodina, životní prostředí a bydlení, stravování, literatura.

 

Písemný projev: psaný životopis, formální dopis/e-mail (carta formal), motivační dopis za účelem stáže (carta de motivación). 

 

Ústní projev: dialog, rozhovor, shrnutí, diskuze, vyprávění

 

Rozvíjení a rozšiřování slovní zásoby.

 

Čtení a poslech s porozuměním. 

 

Výběr z hispánských reálií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK