Španělština A2 - ASZSJ3002
Anglický název: Spanish. Course A2
Zajišťuje: Jazykové centrum - španělština (21-JCS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 30 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: španělština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Vyučující: Mgr. Nina Hricsina Puškinová
Prerekvizity : ASZSJ3001
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)
Kurz je určen pro studentky a studenty, kteří mají základní znalost španělštiny na úrovni A1. Zaměřuje se rozvíjení základních komunikačních dovedností a dosažení úrovně A2.
Vyučovacím jazykem je čeština a španělština.
Kurz je jednosemestrální 1x90 min. týdně + e-learning.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)

Kurz je zakončen zápočtem, který studenti a studentky získají po splnění následujících podmínek.

    • docházka (75% hodin)
    • plnění domácích úkolů a intenzivní domácí příprava
    • aktivní práce v hodině
    • písemná práce v závěru semestru (60%)Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (19.09.2018)

Základní učebnice: 

Cuenca, Alonso; Prieto, Rocío,  Embarque 1, Edelsa

 

Doplňková literatura: 

Castro, Uso de la gramática española, nivel elemental, Madrid, Edelsa

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)

Osu kurzu tvoří moduly 5 - 8 učebnice Embarque 1. Doplňkové materiály pocházejí z přípravných učebnic na certifikované zkoušky, učebnic zaměřených na gramatiku či slovní zásobu a původních zdrojů ve španělském jazyce. Kurz rovnoměrně procvičuje všechny čtyři jazykové dovednosti: čtení, poslech, mluvení a psaní.

Přehled probíraných jevů

Gramatikcké struktury: přítomný čas prostý, minulý čas prostý, srovnávání, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, předložky, zájmena, modální slovesa

Témata a zaměření slovní zásoby: městké prostředí, dopravní prostředky, jídlo, volnočasové aktivity, oblečení, počasí a roční období

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)

Pro zápis do předmětu je vyžadováno splnění atestace kurzu Španělština A1 ASZSJ3001. V odůvodněných případech může být tato atestace nahrazena prokázáním dostatečných znalostí, např. prostřednictvím vstupního testu.