Španělština A1 - ASZSJ3001
Anglický název: Spanish. Course A1.
Zajišťuje: Jazykové centrum - španělština (21-JCS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: španělština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Vyučující: Mgr. Nina Hricsina Puškinová
Je prerekvizitou pro: ASZSJ3002
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (18.09.2018)
Kurz je určen pro začátečníky. Zaměřuje se na získání základních znalostí jazyka a dosažení úrovně A1.
Vyučovacím jazykem je čeština a španělština.
Kurz je jednosemstrální 1x2h + e-learning
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (19.09.2018)

Kurz je zakončen zápočtem, který studenti a studentky obdrží po splnění následujících podmínek.    • docházka (75% hodin)

 

    • plnění domácích úkolů

 

    • aktivní práce v hodině

 

    • písemná práce na závěr semestru (60%)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (19.09.2018)

Základní učebnice:

 

Cuenca, Alonso; Prieto, Rocío,  Embarque 1, Edelsa

 

Doplňková literatura:

 

Castro, Uso de la gramática española, nivel elemental, Madrid, Edelsa

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (18.09.2018)

Osu kurzu tvoří lekce 1 - 8 učebnice Embarque 1. Doplňkové materiály pocházejí z přípravných učebnic na certifikované zkoušky, učebnic zaměřených na gramatiku či slovní zásobu a původních zdrojů ve španělském jazyce. Kurz rovnoměrně procvičuje všechny čtyři jazykové dovednosti: čtení, poslech, mluvení a psaní.

Přehled probíraných jevů:

Přítomý čas prostý, nepravidelná slovesa, zvratná slovesa, předložky místa, číslovky.