Seminář k Lingvistice pro romanisty I - ASZRS0035
Anglický název: Seminar for Linguistics for students of the Romance languages I
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Záměnnost : ASZRS0010
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Náplní semináře je četba vybraných textů k jednotlivým okruhům přednášky Lingvistika pro romanisty I:
Ad1)
Kuhn, Struktura vědeckých revolucí, s. 115-119.
Popper, Logika vědeckého zkoumání, s. 18-22; 34-37; 42-44; 52-55.
Ad 2)
Peregrin, Kapitoly z analytické filosofie, s. 58-62.
Wittgenstein, Filosofická zkoumání, I. část, § 1-43, s. 13-34.
Ad 3)
Austin, Jak udělat něco slovy, s. 31-39.
Levinson, Presumptive Meanings, s. 1-9 (úvod)
Ad 4)
Baroni, Distributions in text (s. 804-813).

Dle preferencí studentů mohou být další texty přidány
Poslední úprava: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (21.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Seminář k Lingvistice pro romanisty I je zakončen krátkým písemným testem, jehož náplní je interpretace vybraného úryvku z analyzovaných textů.

Poslední úprava: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (21.09.2022)
Literatura

Austin, J. L. (1962) How to Do Things with Words, český překlad Jiří Pechar, Jak udělat něco slovy, Praha: Filosofia (2000).

Baroni, M. (2008). Distributions in text. In: Lüdeling, A., Kytö, M. (eds.) (2008). Corpus linguistics: An international handbook, volume 1. Berlin: Mouton de Gruyter, s. 804-813.

Kuhn, T. S. (1962, 1996) The Structure of Scientific Revolutions, český překlad Tomáš Jeníček, Struktura vědeckých revolucí, Praha: Oikúmené (1997).

Levinson, S. C. (2000) Presumptive Meanings. The Theory of Generalized Conversational Implicature, Cambridge (MA): The MIT Press.

Peregrin, J. (2005) Kapitoly z analytické filosofie, Praha: Filosofia.

Popper, K. R. (1934, 1959) The Logic of Scientific Discovery, český překlad Jiří Fiala, Logika vědeckého zkoumání, Praha: Oikúmené (1997).

Wittgenstein, L. (1951) Philosophische Untersuchungen, český překlad Jiří Pechar, Filosofická zkoumání, Praha: Filosofia (1998).

Poslední úprava: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (14.09.2020)
Metody výuky

V případě přechodu na DV bude seminář realizován na základě samostatné četby textů, k nimž vyučující na každý tematický blok připraví kontrolní otázky. Studenti budou povinni tyto otázky vypracovat vždy do jednoho týdne od ukončení tematického bloku (1)-(4). Vyučující každému připraví individuální vyhodnocení a komentář.

Poslední úprava: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (21.09.2022)
Vstupní požadavky

Jelikož je většina analyzovaných textů v angličtině, vstupním předpokladem je schopnost (a ochota) číst anglické texty.

Poslední úprava: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (21.09.2022)