Němčina. Němčina pro historiky I - ASZNJ3341
Anglický název: German. German for History Studies I
Zajišťuje: Jazykové centrum - němčina (21-JCN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petra Křenková
Vyučující: Mgr. Petra Křenková
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Křenková (23.09.2022)
Kurz je určen pro studenty se znalostí němčiny na úrovni B2.
Cílem kurzu je rozšiřovat a upevňovat receptivní i produktivní jazykové znalosti a dovednosti v německém jazyce typické pro akademické, odborné a profesní prostředí v rámci oboru historie a oborů s historií spojených. Důraz se klade na práci se závěrečnými a kvalifikačními pracemi, historickými texty a na analýzu a produkci odborných textů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Křenková (22.09.2022)
    • rozšiření a upevnění receptivní i produktivní jazykové znalosti a dovednosti v německém jazyce typické pro akademické, odborné a profesní prostředí v rámci oboru historie a oborů s historií spojených
    • rozšíření slovní zásoby, potřebné pro profesní a odbornou činnost studentů historie a příbuzných oborů (např. politologie, sociologie, aj.)
    • seznámení se s historickými a kulturními reáliemi
Podmínky zakončení předmětu - němčina
Poslední úprava: Mgr. Petra Křenková (16.09.2022)

Pravidelná aktivní účast na výuce, splnění zadaných úkolů, závěrečná prezentace textu či tématu vztahujícího se k oboru historie.

Literatura - němčina
Poslední úprava: JCEBLAHN (13.09.2017)

Odborné texty vybrané z aktuálních publikací a orientované na studijní potřeby studentů

Boeglin, M.: Wissenschaftlich arbeiten Schritt für Schritt. Wilhelm Fink Verlag, München, 2007.
Hoffmann, M.: Deutsch für Studium. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn, 2005
Schade, G.: Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften. Erich Schmidt Verlag, Berlin. 2009
Stein-Bassler, D.: Lerngrammatik zur Studienvorbereitung. Verlag Liebaug-Dartmann, Meckenheim, 2008

Sylabus - němčina
Poslední úprava: JCEBLAHN (13.09.2017)

Četba a analýza poslechových a psaných textů, které se zabývají odbornou problematikou oboru historie, na jejichž základě studenti cvičně vypracovávají akademické typy textů a jejich částí, např. abstrakt, úvod odborné práce, členění textu, definice pojmu, shrnutí, závěr práce, apod. Jednotlivé typy textů a dovedností se nejprve poznávají formou studia vzorových textů, poté jsou vypracovávány samostatně vlastní texty. Nacvičuje se četba pramenů v kratším rozsahu. Kurz je doprovázen elektronickou formou v Moodle.