PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Latina. Čtení latinských pramenů - ASZLJ0021
Anglický název: Latin. Reading of Latin Sources
Zajišťuje: Jazykové centrum - latina (21-JCL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Garant: Mgr. Šimon Dittrich
Záměnnost : ASZLJ0038, ASZLJ0039, ASZLJ0048
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (04.06.2015)
Kurz je jednosemestrální, 1x2 hodiny týdně (viz aktuální rozvrh na web. stránkách JC).
Cíl kurzu: Je určen studentům se znalostí základní latinské morfologie a syntaxe (viz anotace kurzu Latina III).
Při intenzivním opakování základů latiny se zaměřuje na četbu a analýzu odborných i uměleckých textů středověkého i raněnovověkého původu, s důrazem na bohemika.
Směřuje k získání praktických znalostí a dovedností pro studium pramenů potřebných v další badatelské práci.
Kurz je efektivní přípravou ke zkoušce vyšší úrovně (ZK+).
Program: lekce XVI-XX učebnice Ad fontes - Cursus Latinus, resp. autentické odborné texty podle výběru vyučujícího.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (14.02.2015)

Základní učebnice:
Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2004 (a novější).

Mluvnice a slovníky:
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Pražák, J., Novotný, F., Sedláček, J.: Latinsko-český slovník. Praha, KLP 1999.
Panhuis, D., Pultrová, L. (překlad): Gramatika latiny. Praha, Academia 2014.

Doplňkové učebnice a pomůcky:
Bejlovec a kol.: Latina pro vysoké školy. Praha, SPN 1993.
Nechutová, J.: Středověká latina. Praha, KLP 2002.
Nechutová, J.: Texty ke cvičením ze středověké latiny. Brno, Masarykova univerzita 1996.
Zachová, J.: Chrestomatie středověké latinské literatury. Praha, SPN 1983.
Tříška, J.: Latinitas Bohemica. Výbor z latinské literatury českých zemí. Praha, Trizonia 1996.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahtdocs/camenaref.html

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (04.06.2015)

Náplň kurzu:
Práce s textem: četba latinských odborných pramenů z oblasti kulturní historie, historie, filozofie, filologie aj., pochopení pozadí a okolností vzniku textů, středověká a církevní latina, běžně užívané latinské zkratky.
Morfologie: upevnění znalostí jmenné a slovesné flexe.
Syntax: výklad a shrnutí některých obtížnějších syntaktických jevů, vedlejší věty příslovečné (důvodové, přípustkové), syntax pádů, nepřímá řeč.
Atestace: uděluje se za pravidelnou aktivní účast a splnění konkrétních dílčích úkolů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK