PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Francouzština. Civilisation française et francophone - ASZFJ3420
Anglický název: French. Civilisation française et francophone
Zajišťuje: Jazykové centrum - francouzština (21-JCF)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 15 (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kristýna Švorcová
Vyučující: Mgr. Kristýna Švorcová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (12.09.2023)
Kurz poskytuje vhled do kultury Francie a frankofonních zemí prostřednictvím hlubšího poznání vybraných témat, pozornost bude věnována i aktuálnímu dění v těchto zemích. Cíle předmětu jsou ale širší. Do témat se budeme nořit výhradně ve francouzštině, prostřednictvím autentických dokumentů (audionahrávky, videa, články), diskusí, prezentací, což umožní rozvíjení všech jazykových kompetencí ve francouzštině přirozeným způsobem. V debatách nezůstaneme omezeni na prostředí frankofonních zemí, témata většinou nabízejí přesahy k obecnějším společenským problémům. Kurz předpokládá velmi aktivní zapojení studentů, kteří se podílejí na jeho obsahu.

Kurz je určen pro studenty s dobrou znalostí francouzštiny na úrovni B1/B2. Na začátku semestru bude jazyková úroveň studentů ověřena zadáním eseje.

Kurz je jednosemestrální, 1 x 2 hodiny týdně.

Pro představu o své úrovni si můžete vyzkoušet testy TCF: https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcfCíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (22.09.2022)

Studenti se v kurzu seznámí s vybranými tématy z oblasti reálií a kultury Francie a frankofonních zemí, budou se orientovat v aktuálním dění v těchto zemích. Prostřednictvím práce na těchto tématech studenti zlepší schopnost porozumění autentickým audiodokumentům, videodokumentům a textům, budou rozvíjet dovednost diskutovat o společenských a aktuálních tématech, vyjádřit svůj názor, argumentovat. Naučí se připravit prezentaci vybraného tématu ve francouzštině a toto téma samostatně prezentovat.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (20.01.2022)

Podmínky udělení atestace jsou následující:

 • pravidelná aktivní účast na výuce
 • splnění konkrétních dílčích úkolů
 • prezentace zvoleného tématu souvisejícího s Francií či frankonfonním světem
 • pohovor na závěr semestru
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (15.09.2021)

Autentické dokumenty, odborné texty a doplňkové studijní materiály dle výběru vyučujícího.

Doporučená literatura:

Pecheur, Jacques, Civilisation progressive du français niveau avancé, CLE International, 2021.

Roesch, Roselyne; Rolle-Harold, Rosalba, La France au quotidien, PUG, 2020.

Poissonnier, Ariane, Atlas de la francophonie, Autrement, 2021.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (19.09.2022)

Možná témata :

 • populace
 • rodinný život
 • politický život
 • frankofonní země
 • současná francouzská a frankofonní literatura
 • gastronomie
 • aktuální dění ve Francii a ve frankonfonním světě
 • vzdělávací systém
 • klíčové události historie po druhé světové válce
 • kulturní život
 • film
 • svátky a tradice
 • média
 • doprava
 • aktuální dění ve Francii a ve frankofonním světě

Témata budou upřesněna na základě spolupráce se studenty.

Metody práce:

 • četba studijních textů, poslech nahrávek, sledování videí
 • rozbor autentických dokumentů, shrnutí, doplnění informací, debata, prezentace odborného tématu

 

Pro představu o své úrovni si můžete vyzkoušet testy TCF: http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/accueil-tcf

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK