Francouzština B1.2. Blended Learning - ASZFJ3024
Anglický název: French. Course B1.2. Blended Learning
Zajišťuje: Jazykové centrum - francouzština (21-JCF)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Počet nekontaktních hodin: 2 [hodiny/týden]
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 14 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kristýna Švorcová
Vyučující: Mgr. Kristýna Švorcová
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Kurz je určen studentům, kteří zvládli základy obecné francouzštiny na úrovni A2/B1 (viz Francouzština B1.1). Rozvíjí základní jazykové kompetence a akademické dovednosti pro dosažení požadované úrovně B1.

Kurz je jednosemestrální, 1x2h týdně prezenčně + 2h distanční formou prostřednictvím platformy Moodle (viz Metody výuky).

Pro představu o své úrovni si můžete vyzkoušet testy TCF: https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf

Poslední úprava: Švorcová Kristýna, Mgr. (02.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Kurz je zakončen zápočtem udělovaným po splnění následujících podmínek:

 • aktivní účast na výuce
 • pravidelné plnění úkolů zadaných prostřednictvím platformy Moodle
 • úspěšné zvládnutí průběžných online testů
 • úspěšné zvládnutí závěrečného testu
Poslední úprava: Švorcová Kristýna, Mgr. (23.09.2020)
Literatura -

Základní učebnice: Miquel, Claire, Vite et bien 2, CLE International, nové vydání 2018.

 

Doplňkové učebnice:

 • Grégoire, Grammaire progressive du français - Niveau intermédiaire, CLE International.
 • Grégoire, Grammaire progressive du français - Niveau avancé, CLE International.
 • Grammaire pratique du français en 80 fiches, Hachette Paris.
 • Pravdovi, Mluvená francouzština pro středně pokročilé, Academia
 • J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny, Leda.

 

Poslední úprava: Švorcová Kristýna, Mgr. (13.07.2021)
Metody výuky

Forma "blended learning" je kombinací klasické prezenční výuky a samostatné práce s e-learningovou podporou. 

U tohoto kurzu konkrétně to znamená:

 • 1 x týdně klasická prezenční výuka v rozsahu 90 min (v případě distanční výuky nahrazeno online výukou prostřednictvím platformy Zoom / MS Teams apod.)
 • 1 x týdně samostatná práce s podporou pomocí platformy Moodle zhruba v rozsahu 90 min

Výhodou je větší časová flexibilita: u "distanční" hodiny není třeba splnit úkoly v den uveřejnění materiálů, ale je stanoven určitý časový limit v řádu dnů.

Poslední úprava: Švorcová Kristýna, Mgr. (16.09.2021)
Sylabus

Lekce 9 - 16 učebnice Vite et bien 2.

 

Práce s textem - čtení s porozuměním, překlad obtížnějších textů a interference s češtinou, rozšiřování slovní zásoby (synonymizace, nominalizace); text narativní, text výkladový, interview, recenze, anketa, logické a funkční členění textu; aplikace ve vlastní ústní a písemné komunikaci.

Mluvená komunikace - monolog/dialog v rámci probíraných témat, obhájení vlastního názoru, argumentace na dané téma.

Poslech s porozuměním.

Gramatika - plusquamperfektum, předložky, neurčitá zájmena, vztažná zájmena jednoduchá a složená, kondicionál přítomný a minulý, subjonctif přítomný a jeho použití ve vedlejších větách, participe présent, gérondif, podmínková souvětí, řeč přímá a nepřímá, souslednost časů, vyjádření protikladu, srovnání a času (převážně ve vedlejších větách).

Výběr frankofonních reálií.

Poslední úprava: Švorcová Kristýna, Mgr. (16.09.2021)