PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Angličtina. Academic English. Focus on Communication - ASZAJ3810
Anglický název: English. Academic English. Focus on Communication
Zajišťuje: Jazykové centrum - angličtina (21-JCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 30 (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Aleksandra Holubowicz
Vyučující: Mgr. Aleksandra Holubowicz
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Konárková (10.02.2019)
Kurz je jednosemestrální, 1 x 2 hodiny týdně.

Cílem kurzu je rozvoj jazykové kompetence v angličtině se zaměřením na komunikaci v akademickém kontextu. Kurz je vhodný pro studenty a studentky, kteří se chystají na studijní pobyt v zahraničí, např. Erasmus i doktorský projekt. Důraz je kladen na mluvení a funkční psaní. Studenti a studentky dostanou příležitost prezentovat akademické projekty, zúčastnit se diskuze a především získat větší sebevědomí v mluvené a psaném vyjadřování. Lektorka studenty a studentky dále povede k hraní rolí a řešení situací z reálného života vybraným ve vztahu k výše uvedeným cílům jako jsou např. vyřizování záležitostí s přijímající institucí či psaní emailů ohledně Erasmu.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce a tudíž je vyžadována úroveň jazyka B2 (kód 01) a C1 (kód 02). Kurz je vhodný pro běžné, mezinárodní i doktorské studenty a studentky.
K zjištení své úrovně anglického jazyka mohou studenti a studentky využít testu vytvořeného Britskou radou. https://learnenglish.britishcouncil.org/en/content
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Šárka Kadlecová (16.09.2019)

Kurz je zakončen zápočtem, který studenti a studentky obdrží po splnění následujících podmínek.

  • docházka (75% hodin
  • aktivní práce v hodině
  • krátká prezentace
  • splnění menších psaných úkolů (formální email, CV, abstrakt)

 

 
 Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Šárka Kadlecová (16.09.2019)

Autentické textové a online materiály.

Příklady zdrojů:

Evans, Virginia. Successful Writing Upper-Intermediate. Berkshire: Express Publishing, 2000. 

Fish, Stanley. How to Write a Sentence and How to Read One. New York: HarperCollins Publishers, 2011. 

Mann, Malcolm and Steve Taylor-Knowles. Destination B2. Grammar and Vocabulary. London: MacMillan, 2008.  

www.theatlantic.com 

www.ted.com  

http://www.cc.com/shows/the-daily-show-with-trevor-noah

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Šárka Kadlecová (27.09.2018)

V kurzu budou probrána následující témata.

  • formální email
  • motivační dopis
  • krátké textové útvary typické pro akademické prostředí (např. abstrakt)
  • slovní zásoba: představení tématu výzkumu;  vyjádření názoru, souhlasu a nesouhlasu; výrazy typické pro akademickou angličtinu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK