PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Angličtina. Příprava na zkoušku B2 - ASZAJ3060
Anglický název: English. Exam B2 Preparation
Zajišťuje: Jazykové centrum - angličtina (21-JCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 60 (90)
letní:neurčen / neurčen (90)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Šárka Kadlecová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Pavel Černovský
Mgr. Aleksandra Holubowicz, Dr.
Terezie Límanová, M.A.
Mgr. Blanka Zádrapová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Šárka Kadlecová, Ph.D. (21.09.2021)
Toto je jednosemestrální kurz vyučovaný 1x2 hodiny týdně.

Cílem kurzu je rozvíjet a upevnit jazykové dovednosti u studentů a studentek tak, aby v následujícím zkouškovém období úspěšně složili povinnou zkoušku z anglického jazyka na úrovni B2 na FF UK.
Kurz bude zaměřen na nácvik jednotlivých cvičení, které zkouška obsahuje (poslech, gramatickolexikální část, čtení a psaní), rozvoj patřičné slovní zásoby a přípravu na ústní část zkoušky - výběr vhodného textu, jeho interpretace a překlad vybrané části.
Kurz je určen výhradně pro ty, kteří plánují skládat zkoušku z anglického jazyka na úrovni B2 na FF UK ve stejném semestru.
Kurz bude vyučován prezenčně. Pokud dojde ke změně protipandemických opatření, budou studenti a studentky informováni.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Šárka Kadlecová, Ph.D. (23.09.2022)

Cílem předmětu je rozvoj jazykových a komunikačníchdovedností tak, aby student/ka úspěšně zvládl/a zkoušku z anglického jazyka na úrovni B2.

Studenti a studentky by na konci předmětu ideálně měli zvládnout plynule mluvit o tématech z oblasti svého studia a používat adekvátní pojmy v anglickém jazyce, vlastními slovy vyjádřit obsahy akademických textů, napsat kratší náležitě strukturovaný akademický text, v němž rozvinou několik myšlenek a obhájí svůj názor.- Také se testuje u zkoušky, rozlišit a vhodně aplikovat neformální a formální styl v písemné komunikaci a zvolit odpovídající slova v anglickém jazyce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Šárka Kadlecová, Ph.D. (20.09.2021)

Kurz je zakončen zápočtem, který je udělen na základě spnění těchto podmínek:

 • docházka a aktivní účast v hodině
 • splnění všech zadaných úkolů
 • odevzdání záverečného úkolu
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Šárka Kadlecová, Ph.D. (31.01.2023)

Výukové materiály budou distribuovány v kurzu.

Různé tištěné či online materiály, které připravují na zkoušky IELTS a FCE.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Šárka Kadlecová, Ph.D. (26.09.2022)
 • Reading comprehesnion
 • skimming
 • scanning
 • test practice
 • Listening comprehension
 • listening for details
 • listening for the gist
 • test practice
 • Writing
 • sentence structure
 • argument structure
 • paragraph
 • essay
 • Speaking
 • summarizing a text
 • interpretation of a passage in a text
 • mini-presentations
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK