Morfologie švédštiny I - ASV200014
Anglický název: Swedish Morphology
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: švédština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Prerekvizity : ASV200003
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurz Morfologie švédštiny I je zaměřený na synchronní popis jazyka a kombinuje teoretickou přednáškovou i praktickou seminární výuku. Studenti se podrobně seznámí především s kategorií jména ve švédštině a se švédskou lingvistickou terminologií. Na semináři budeme procvičovat obtížné gramatické jevy, zaměříme se také na aplikaci švédské terminologie i na četbu odborných textů o švédském jazyce. Kurz bude probíhat z větší části ve švédštině.
Poslední úprava: Dubec Pavel, PhDr., Ph.D. (24.09.2020)
Literatura -

- HULTMAN, Tor G. Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien, 2003.

- JÖRGENSEN, Nils, SVENSSON, Jan. Nusvensk grammatik. Malmö: Gleerup, 1991.

- NYLUND, Elizabeth, HOLM, Britta. Deskriptiv svensk grammatik. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1993.

- Språkriktighetsboken. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 93, Stockholm 2005.

- TELEMAN, Ulf et al. Svenska akademiens grammatik. 2, Ord. Stockholm: Norstedts ordbok, 1999.

- THORELL, Olof. Svensk grammatik. 2. uppl. Stockholm: Esselte Studium, 1987.

- WIJK-ANDERSSON, Elsie. Ny grammatik: det svenska språkets struktur. Uppsala: Hallgren & Fallgren studieförlag, 2002.

Poslední úprava: Dubec Pavel, PhDr., Ph.D. (24.09.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínky udělení atestace: - závěrečný test

                                        - pravidelná aktivní účast (min. 75 %)

                                        - referát na krátký odborný text

Poslední úprava: Dubec Pavel, PhDr., Ph.D. (24.09.2020)