PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hispanoamerická poezie IV - ASPV0051
Anglický název: Hispanoamerican Poetry IV
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (12.03.2019)
Výběrový seminář se soustředí na útvar básnické sbírky a na četbu básní ze sbírek předních hispanoamerických básníků: Ida Vitale, Ernesto Cardenal, Emilio Westphalen, Gonzalo Rojas, Violeta Parra.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (08.01.2019)

Podmínkou pro zápočet je ústní referát a aktivní účast v semináři.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (23.10.2019)

Borges, Jorge Luis. Ars poetica. Přel. M. Housková. Praha: Mladá fronta, 2005.

Friedrich, Hugo. Struktura moderní lyriky. Přel. F. Ryčl. Brno: Host, 2005.

Mukařovský, Jan. „Jazyk, který básní“. In O básnickém jazyce. Praha: Svoboda, 1947.

Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana, sv. 3 a 4. Madrid: Alianza, 2001.

Paz, Octavio. El arco y la lira. 3a. ed. México: FCE, 1986 (Luk a lyra. Přel. V. Mikeš. Praha: Odeon, 1992).

Staiger, Emil. Poetika, interpetace, styl. Přel. M. Černý. Praha: Triáda, 2008.

Yurkievich, Saúl. Fundadores de la nueva poesía latinoamericana. Barcelona: Ariel, 1984.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK