PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Jazykový kurs V - sanskrt - ASN600002
Anglický název: Language Course V - Sanskrit
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Dr. Svetislav Kostič
PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
PhDr. Petr Duda
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. (25.09.2013)
Na tomto stupni studia indického jazyka se výuka zaměřuje na upevňování gramatických znalostí prostřednictvím četby
textů z různých období vývoje jazyka. V klasickém jazyce (sanskrt) se interpretace soustřeďuje na vybrané speciální texty
dle zaměření studentů, případně na některou formu středoindických jazyků (máháráštrí, páli) s nácvikem literárního
překladu do češtiny. V moderním jazyce se rozvíjí znalosti směrem k současným formám jazyka, jako je např. jazyk
žurnalistiky - tisku a jiných medií, jazyk filmu, moderní poezie atd. Student je též seznamován s některými formami
hovorových substandardů a s vývojem jazyka v kontextu jazykového kontaktu (především vliv angličtiny). U specializace
na moderní indický jazyk se vedle četby moderní prózy, poezie a článků z tisku věnuje pozornost též překladům z češtiny
do indického jazyka a literárnímu překladu do češtiny.

Zimní semestr:
1.-5. Četba vybraných textů
6.-7. Vybrané texty vědeckého a technického charakteru
8.-13. Procvičování vybrané slovní zásoby

Letní semestr:
1.-5. Četba vybraných textů
6.-7. Vybrané texty vědeckého a technického charakteru
9.-13. Procvičování vybrané slovní zásoby
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK