PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Jazykový kurs IV - sanskrt - ASN600001
Anglický název: Language Course IV - Sanskrit
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Petr Duda
PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)
V tomto předmětu by se student měl seznámit se základními fonetickými, fonologickými, morfologickými a syntaktickými rysy
zvoleného jazyka (bengálština, hindština, sanskrt nebo tamilština). Předpokládá se také dokonalé zvládnutí písma a
základní slovní zásoby. Výuka jazyka probíhá po dvou liniích. Pravidelné semináře jsou zaměřeny na rozvoj praktických
řečových dovedností, v případě klasického jazyka (sanskrtu) je tato výuka zaměřená na zvládnutí zhruba první části
praktické učebnice (Zbavitel). Základní učebnice budou postupně obohacovány o dodatečné vlastní materiály (ukázky z
textů, novinové články, magnetofonové nahrávky apod.). Druhá linie výuky zprostředkovává přehlednou znalost
gramatického systému jazyka v jeho základních rovinách, s uvedením do teoretických problémů interpretace struktury
daného jazyka.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)

 

 

Základní studijní literatura:
ZBAVITEL, D., Sanskrt. Učební texty. Brno 1987.

Další odborná literatura:
ERHART, A., Sanskrt I, Popisná mluvnice, Praha 1967.
FRIŠ, O., Sanskrtská čítanka II (slovník), ČSAV, Praha 1956
KIELHORN, Fr., Grammatik der Sanskrit-Sprache, Wiesbaden 1965.
WHITNEY, W. D., The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language, Delhi 1988 (n. j. vydání).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)


Zimní semestr:
1.-4. Seznámení se základy písma a fonetiky jazyka; přehled fonologie a fonetiky
5-7. Prohloubení znalosti písma, kombinatorika hlásek, základní slovní druhy
8.-10. První gramatické kategorie; morfologie jazyka
11.-13. Pádové koncovky, význam a používání pádů

Letní semestr:
1.-3. Úvod do syntaxe jazyka; větný pořádek v jednoduchých větách 
4.-6 Základní slovesné kategorie, slovesa tranzitivní a intranzitivní 
7.-9. Další slovní druhy (adjektiva, adverbia) 
10.-11. Slovesné časy - tvorba a použití
12.-13. Postupné rozšiřování slovní zásoby; základní idiomy a fráze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK