PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Interpretace filosofických textů - ASN500008
Anglický název: Interpretation of Philosophical Texts
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)
Dvousemestrální předmět, kombinující přednáškovou část s aktivní prací v semináři, seznamuje studenty s
pramennými texty dvou klasických filosofických systémů (daršanů) hinduismu – védántou a jógou. Četba a
interpretace těchto textů klade vysoké nároky nejen na jazykovou dovednost, ale i schopnost samostatného
logického úsudku a bezvadnou orientaci v mnoha oblastech staroindického myšlení, zejména v jeho diachronní
perspektivě. Při interpretaci textů je přihlíženo jak k tradičním sanskrtským komentářům, tak i k moderním
anglickým, popř. komentářům v novoindických jazycích. Předmět svou náročností završuje studium klasické
indologie v rámci magisterského studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)

Pravidelná domácí příprava sanskrtských textů, jež jsou na hodinách společně překládány a interpretovány.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)

APTE, V.S., The Practical Sanskrit-English Dictionary. Delhi, Motilal Banarsidass 2007 (nebo jiná vydání).

ELIADE, M., Jóga, nesmrtelnost a svoboda. Praha, Argo 1999.

MÁDHAVÁNANDA, Svámí (ed., transl.), Vivékačúdámani. Calcutta, Vedanta Press 2003.

MONIER-WILLIAMS, M., A Sanskrit-English Dictionary. Motilal Banarsidass. Delhi 2012 (1899)

POTTER, K.H., Encyclopedia of Indian Philosophies. Vol. III - Advaita vedanta up to Shankara and his pupils. Delhi, Motilal Banarsidass, 2008.

SPEIJER, J.S., Sanskrit Syntax. Delhi, Motilal Banarsidass 2009 (nebo jiná vydání).

WHITNEY, D., Sanskrit Grammar. Delhi 1983 (nebo jiná vydání).

WOODS, J.H., The Yoga System of Patanjali. Delhi, Motilal Banarsidass 1998.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK