PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Interpretace sútrových textů - ASN500006
Anglický název: Interpretation of Sutra Texts
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)
Přednáška je věnována sútrovým textům, které popisují staroindický domácí rituál, tj. obřady během životního
cyklů člověka, a může navazovat na přednášku o domácích rituálech, nebo probíhat současně s ní. Interpretace je
založena na několika sanskrtských komentářích, bez kterých jsou sútry téměř nesrozumitelné. Výběry
popisovaných rituálů jsou založeny na dvou nejkomplexnějších grhjasútrách: Āpastamba a Pāraskara.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)

Domácí přípravy k četbě.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)

GONDA, J., The Ritual Sūtras, Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1977.

MONIER-WILLIAMS, M., A Sanskrit-English Dictionary. Motilal Banarsidass. Delhi 2012 (1899)

Paraskara-Grihyasutra with Harihar-Gadadhara-bhashya, Caukhambā, Benares 1925.

RAGHUVIRA (ed.) Varaha-grhya-sutra, with Short Extracts from the Paddhatis of Gangadhara and Vasistha, Meharchand Lachhmandas, New Delhi 1982.

WINTERNITZ, M. (ed.), The Mantrapāṭha: Or, the Prayer Book of the Āpastambins, Oxford, 1897, Sri Satguru Publications, Delhi 1985.

WINTERNITZ, M.(ed.) Apastambiyam grhyasutram with extracts from the commentaries of Haradatta and Sudarsanarya. Alfred Hölder, Vienna 1887.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)
Tematické okruhy:
Zimní semestr:

1. Sútrová literatura dle védských škol a předmětu popisu a sútry o domácích rituálech. Specifika sūtrového sanskrtu.

2-10. Vivāhasaṃskāra neboli rituály spojené s uzavřením sňatku 11-13. Sútry o oplodnění (garbhādhāna)

Letní semestr:.

1-5. Sútry o iniciačním rituálu - upanajana

6-13. Sútry o posledních (pohřebních) obřadech - antješti, dle Pāraskaragrhjasūtry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK