PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Interpretace nábožensko-vyprávěcích textů - ASN500004
Anglický název: Interpretation of Religions-Narrative Texts
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: ASN500010, ASN500009
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)
Dvousemestrální předmět, kombinující přednáškovou část s aktivní prací studentů v semináři, se zaměřuje na
hlubší seznámení s vrcholným dílem puránové literatury – Bhágavata puránou, a na jeho jazykový i obsahový
rozbor. Interpretace vybraných, obtížných pasáží této purány sleduje jak různé podoby mytologického vyjádření
bhaktického vztahu k Bohu, tak i pronikání zjednodušených či pro potřeby bhakti deformovaných myšlenek
klasických filosofických škol (zejm. sánkhji a védánty). Student je zde rovněž systematicky konfrontován s
komentářovou tradicí, k níž je při četbě i interpretaci přihlíženo.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)

Pravidelná domácí příprava sanskrtských textů, jež jsou na hodinách společně překládány a interpretovány.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)

APTE, V.S., The Practical Sanskrit-English Dictionary. Delhi, Motilal Banarsidass 2007 (nebo jiná vydání).

MANI, V., Puranic Encyclopaedia. Delhi, Motilal Banarsidass 2003.

MONIER-WILLIAMS, M., A Sanskrit-English Dictionary. Motilal Banarsidass. Delhi 2012 (1899)

SPEIJER, J.S., Sanskrit Syntax. Delhi, Motilal Banarsidass 2009 (nebo jiná vydání).

SHASTRI, J.L. (ed.), Bhagavata Purana of Krsna Dvaipayana Vyasa. Delhi, Motilal Banarsidass 1999.

WHITNEY, D., Sanskrit Grammar. Delhi 1983 (nebo jiná vydání).

ZBAVITEL, D. (ed.), Bohové s lotosovýma očima. Praha, Vyšehrad 1986.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK