PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Jazykový kurs IV - sanskrt - ASN500001
Anglický název: Language Course IV - Sanskrit
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASN600001
Garant: PhDr. Petr Duda
PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ASN500002
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: INDBENDI (24.04.2008)
Po uzavření gramatického kurzu klasického nebo živého jazyka (včetně hovorového a literárního standardu živého jazyka)
v bakalářském studiu se praktické i teoretické znalosti dále prohlubují. U živých jazyků se výuka na jedné straně v
navazujícím magisterském studiu více soustředí na syntax a frazeologii hovorového standardu a dialektů. Na straně druhé,
v souvislosti s četbou moderních odborných textů a speciálních konverzačních cvičení se rozvíjí odborná případně i
technická terminologie.Z praktického hlediska se věnuje větší pozornost překládání a tlumočení z češtiny do indického
jazyka a zpět. Vychází se z překladu lehčích novinových článků a kratších literárních útvarů a cvičí se i literární překlad.
Studenti klasického jazyka se hlouběji seznámí také s jinými literárními dialekty, především se starými nebo paralelními
literárními podobami příslušných jazyků. To zahrnuje především prákrty, včetně páli, a védský jazyk. Pro ostatní jazyky
podle specializace je možné část výuky věnovat také např. starým hindským literárním dialektům (bradžština, avadhština,
kharí bólí), klasické tamilštině a staré bengálštině. Jádrem této přípravy je úvod do jazykové, literární a obsahové
interpretace vybraných literárních textů příslušných období, která probíhá paralelně s výukou klasických textů (viz dále).


Zimní semestr:
1.-2. Hlavní dialekty jazyka - nástin
3.-4. Fonologické změny v dialektech
5.-6. Morfologické a syntaktické odlišnosti
7. Odlišnosti ve slovní zásobě
8.-10. Četba vybraných textů v dialektech
11.-13. Poslech nahrávek, konverzace na dané téma

Letní semestr:
1.-4. Odborná terminologie z různých oblastí
5.-9. Další odborné články, četba, konverzace
10.-13. Nácvik tlumočení z indického jazyka do češtiny a obráceně

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)

 

Základní studijní literatura: 
ZBAVITEL, D., Sanskrt. Učební texty. Brno 1987.

Další odborná literatura:
ERHART, A., Sanskrt I, Popisná mluvnice, Praha 1967.
FRIŠ, O., Sanskrtská čítanka II (slovník), ČSAV, Praha 1956
KIELHORN, Fr., Grammatik der Sanskrit-Sprache, Wiesbaden 1965.
WHITNEY, W. D., The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language, Delhi 1988 (n. j. vydání).

 
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)Zimní semestr: 
1.-2. Hlavní dialekty jazyka - nástin 
3.-4. Fonologické změny v dialektech 
5.-6. Morfologické a syntaktické odlišnosti 
7. Odlišnosti ve slovní zásobě 
8.-10. Četba vybraných textů v dialektech 
11.-13. Poslech nahrávek, konverzace na dané téma 

Letní semestr: 
1.-4. Odborná terminologie z různých oblastí 
5.-9. Další odborné články, četba, konverzace 
10.-13. Nácvik tlumočení z indického jazyka do češtiny a obráceně 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK