Jazykový kurz III - sanskrt - ASN200005
Anglický název: Language Course III - Sankrit
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4 Zk [hodiny/týden]
letní s.:2/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASN110007
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Prerekvizity : ASN200004
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: INDBENDI (27.05.2010)
V tomto předmětu by se student měl seznámit se základními fonetickými, fonologickými, morfologickými a syntaktickými rysy
zvoleného jazyka (bengálština, hindština, sanskrt nebo tamilština). Předpokládá se také dokonalé zvládnutí písma a
základní slovní zásoby. Výuka jazyka probíhá po dvou liniích. Pravidelné semináře jsou zaměřeny na rozvoj praktických
řečových dovedností, v případě klasického jazyka (sanskrtu) je tato výuka zaměřená na zvládnutí zhruba první části
praktické učebnice (Zbavitel). Základní učebnice budou postupně obohacovány o dodatečné vlastní materiály (ukázky z
textů, novinové články, magnetofonové nahrávky apod.). Druhá linie výuky zprostředkovává přehlednou znalost
gramatického systému jazyka v jeho základních rovinách, s uvedením do teoretických problémů interpretace struktury
daného jazyka.

Zimní semestr:
1.-4. Seznámení se základy písma a fonetiky jazyka; přehled fonologie a fonetiky
5-7. Prohloubení znalosti písma, kombinatorika hlásek, základní slovní druhy
8.-10. První gramatické kategorie; morfologie jazyka
11.-13. Pádové koncovky, význam a používání pádů

Letní semestr:
1.-3. Úvod do syntaxe jazyka; větný pořádek v jednoduchých větách
4.-6 Základní slovesné kategorie, slovesa tranzitivní a intranzitivní
7.-9. Další slovní druhy (adjektiva, adverbia)
10.-11. Slovesné časy - tvorba a použití
12.-13. Postupné rozšiřování slovní zásoby; základní idiomy a fráze

Základní studijní literatura:
ZBAVITEL, D., Sanskrt. Učební texty. Brno 1987.

Další odborná literatura:
ERHART, A., Sanskrt I, Popisná mluvnice, Praha 1967.
FRIŠ, O., Sanskrtská čítanka II (slovník), ČSAV, Praha 1956
KIELHORN, Fr., Grammatik der Sanskrit-Sprache, Wiesbaden 1965.
WHITNEY, W. D., The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language, Delhi 1988 (n. j. vydání).