PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Nábožensko-vyprávěcí literatura - ASN100011
Anglický název: Religions-Narrative Literature
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Prerekvizity : ASN100012
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (17.07.2015)
Seminář navazuje na dvouletý Intenzivní kurz sanskrtu formou společné četby méně obtížných textů vyprávěcí
literatury s náboženskou tematikou. Předpokládá se tedy již bezproblémová znalost gramatiky sanskrtu i zvládnutí
obsáhlejší slovní zásoby. Vedle rozvoje dalších jazykových dovedností přispívá tato četba k prohloubení znalostí
mytologických reálií klasického hinduismu a k úvodnímu seznámení s možnými narativními způsoby vyjádření
náboženského i filosofického obsahu. Texty jsou vybírány z puránové literatury, která je právem považována za
encyklopedii hinduistické mytologie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (17.07.2015)

Pravidelná domácí příprava textů, které jsou na hodinách společně čteny a překládány.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (17.07.2015)

Originální texty purán (Márkandéja, Padma, Višnu, Brahma) - ed. Višvanátha Nárájana Mandalíka, Anandashrama Sanskrit Series, 1892-1998; ed. Vénkatéšvara, Venkateshvara Press, 1962-1965.

FILIPSKÝ, J., Encyklopedie indické mytologie, Postavy indických bájí a letopisů. Libri, Praha 1998.

MONIER-WILLIAMS, Sir M. Sanskrit-English Dictionary. Clarendon, Oxford 1960 (nebo jiné vydání).

Oberlies, Th., A Grammar of Epic Sanskrit. Walter de Gruyter, Berlin 2003.WHITNEY, D., Sanskrit Grammar. Motilal Banrsidass, Delhi 1983 (nebo jiná vydání).

ZBAVITEL, D. (ed.), Bohové s lotosovýma očima. Vyšehrad, Praha 1986.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK