Epický sanskrt - ASN100010
Anglický název: Epic Sanskrit
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Prerekvizity : ASN100012
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (17.07.2015)
Předmět je zaměřen na četbu a rozbor vybraných epizod ze staroindických eposů Mahábháratam a Rámájanam.
Studenti by měli po absolvování tohoto předmětu být schopni samostatně číst texty v epickém sanskrtu. V průběhu
četby bude kromě významové interpretace textu věnována pozornost gramatickým, lexikálním a syntaktickým
rysům epického sanskrtu. Tematika předmětu bude doplněna rozborem historických, sociálních a kulturních
specifik společnosti tzv. epického období indických dějin.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (17.07.2015)

Student zvládá gramatiku, lexikální zásobu a syntax epického sanskrtu.

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (17.07.2015)

The Mahabharata. For the first time critically edited. The Bhandarkar Oriental Institute, Poona 1933-1966 a další vydání.

The Mahabharata. Volume 1, Book 1. The book of the Beginning. Ed. by Buitenen, J.A.B., Chicago 1973 a další vydání

The Vālmīki Rāmāyaṇa: Critical Edition. 7 Vols., General Editors G.H. Bhatt and U.P. Shah. Orienal Institute, Baroda 1960-1975.

Śrī Vālmīkirāmāyaṇa saṭīkā. Ed. By Vasudev Lakshmaṇ Shāstrī Paṇsīkar. Nirnaya-Sagar Press, Bombay 1909.

The Rāmāyaṇa of Vālmīki. An Epic of Ancienit India. Vol. I-VII, Transl. R.P.Goldman, R. Lefeber, Sheldon I. Pollock, Sally J. Sutherland Goldman, Barend A. van Nooten. Princeton University Press, Princeton, 1984(I), 1986 (II), 1991(III), 1994(IV), 1996(V), 2009(VI), (forthcoming VII).

Další literatura:
Apte, V.S. The Practical Sanskrit-English Dictionary. Motilal Banarsidass, Delhi 2007 (nebo jiná vydání).

MONIER-WILLIAMS, Sir M. Sanskrit-English Dictionary. Clarendon, Oxford 1960 (nebo jiné vydání).

Oberlies, Th. A Grammar of Epic Sanskrit. Walter de Gruyter, Berlin 2003.

Speyer, J.S. Sanskrit Syntax. Motilal Banarsidass, Delhi 2009 (nebo jiné vydání).

Van Dahlen, L.A. Vālmīki’s Sanskrit. Brill, Leiden 1980.

Whitney, D. Sanskrit Grammar. Motilal Banrsidass, Delhi 1983 (nebo jiná vydání).