PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Deskriptivní gramatika sanskrtu - ASN100009
Anglický název: Descriptive Grammar of Sanskrit
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Prerekvizity : ASN100007
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (17.07.2015)
Popisně gramatická přednáška, která doprovází Intenzivní kurz sanskrtu II, prohlubuje teoretickou interpretaci
gramatické struktury jazyka. Vedle systematického přehledu tradičního indického výkladu sandhiových změn je
pozornost věnována problémům definice jednotlivých gramatických kategorií a typologických zvláštností a
důkladnému pochopení fungování gramatického systému sanskrtu. V návaznosti na předchozí aktivní textové a
gramatické rozbory se dále upřesňuje domácí interpretace jednotlivých tvaroslovných procesů gramatického
systému.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (17.07.2015)

Emeneau, M.B., van NOOTEN, B. A. Sanskrit Sandhi and Exercises. University of California Press, Berkeley, Los Angeles 1968.

Kielhorn, Fr. Grammatik der Sanskrit-Sprache. Franz Steiner Verlag GMBH, Wiesbaden 1965.

Whitney, W. D. Sanskrit Grammar. Motilal Banarsidas, New Delhi 1983 (nebo jiné vydání).

Whitney, W. D. The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language. Motilal Banarsidas, Delhi 1988 (nebo jiné vydání).

Další literatura:
BURROW, Th. The Sanskrit Language. Faber and Faber, London 1973 (nebo jiné vydání).

Kále, M.R. A Higher Sanskrit Grammar. Gopa’l Na’ra’yen & Co., Bombay 1922 (nebo jiné vydání).

RENOU, L. Grammaire Sanscrite. Adrien-Maisonneuve, Paris 1930.

SPEIJER, J.S. Sanskrit Syntax. The Rinsen-Shoten Bookstore Ltd., Kyoto 1968 (nebo jiné vydání).

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (17.07.2015)
Tematické okruhy systematického popisu v návaznosti na předchozí výklad:
1. Fonologie sanskrtu a sandhi

2. Gramatické kategorie jména a konsonantní kmeny

3. Gramatické kategorie slovesa, slovesné třídy (2., 3., 5., 8., 9.)

4. Zájmena osobní, ukazovací, tázací, neurčitá

5. Derivace jmen a sloves (prefixy, sufixy)

6. Kompozita (dvandva, tatpuruša, karmadháraya, bahuvríhi).

7. Základní syntaktické funkce jmenných a slovesných tvarů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK