PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vývoj severogermánských jazyků I - ASK600010
Anglický název: History of Scandinavian Languages I
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: švédština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Anotace
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními etapami vývoje severogermánských jazyků v kontextu kulturního a historického vývoje regionu. V první části kurzu se pozornost soustředí na vydělení severských jazyků z germánské skupiny, na fonologické, morfologické a syntaktické zákonitosti i lexikální specifika jazyka staršího období (praseverština, staroseverština). Diachronně a kontrastivně pojaté přednášky budou doplňovány četbou vybraných textů, ilustrujících jednotlivé etapy. Jazykem přednášek bude švédština.
Poslední úprava: Štěříková Hana, Mgr., Ph.D. (27.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Atestace: zápočet

Požadavky pro splnění atestace:

- písemný test

- pravidelná a aktivní účast na semináři

- krátký referát

Poslední úprava: Štěříková Hana, Mgr., Ph.D. (21.09.2023)
Literatura

Výběr z doporučené studijní literatury:

(bude dále doplňována v průběhu kurzu)

BERGMAN, Gösta, Kortfattad svensk språkhistoria. Stockholm: Prisma, 1968, 1980, 1984, 1988, 2013 aj.

BERKOV, V. P. Současné germánské jazyky. Praha 2002.

ERHART, Adolf. Indoevropské jazyky. Praha 1982.

HAUGEN, Odd Einar. Grunnbok i norrønt språk. Oslo 2008.

HAUGEN, Odd Einar. The Scandinavian languages: an introduction to their history. London 1976.

HUBE, Hans-Jürgen. Skandinavische Sprachgeschichte: eine Einführung. Berlin 1993.

JANSSON, Sven B. F. Runinskrifter i Sverige. Uppsala 1984.

LEITRE, Arild, LUNDEBY, Einar, TORVIK, Ingvald. Språket vårt før og nå: språkhistorie, norrønt, dialekter. Oslo 1990.

LUNDEBY, Einar, TORVIK, Ingvald. Språket vårt gjennom tidene: stutt norsk målsoge. Oslo 1969.

MOBERG, Lena, WESTMAN, Margareta. Svenskan i tusen år: glimtar ur svenska språkets utveckling. Stockholm 1996.

MOLDE, Bertil, KARKER, Allan. Språkene i Norden. Solna 1983.

NOREEN, Adolf. Geschichte der nordischen Sprachen: besonders in altnordischer Zeit. Strassburg 1913.

PALM, Rune. Vikingarnas språk: 750-1100. Stockholm 2010.

PAMP, Bengt. Svensk språk- och stilhistoria. Lund 1977.

SKARD, Vemund. Norsk språkhistorie. Oslo 1967.

SKAUTRUP, Peter. Det danske sprogs historie. København 1968.

SPURKLAND, Terje. I begynnelsen var futhark: norske runer og runeinnskrifter. Oslo 2009.

VALFELLS, Sigríður, CATHEY, James E. Old Icelandic: an introductory course. Oxford 1981.

VRIES, Jan de. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden 1962.

WESSÉN, Elias. De nordiska språken. Stockholm 1992.

WESSÉN, Elias. Svensk språkhistoria I-III.  Stockholm 1965-1971.

Poslední úprava: Štěříková Hana, Mgr., Ph.D. (21.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK