PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Språkanalys ur ett nutidsperspektiv (Synchronní analýza jazyka – švédština) - ASK5N0034
Anglický název: Synchrone Language Analysis - Swedish
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Susanna Therese Hofmann, Mag. phil.
Vyučující: Susanna Therese Hofmann, Mag. phil.
Záměnnost : ASK500034
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: Susanna Therese Hofmann, Mag. phil. (12.11.2019)

Improvement of advanced skills in actual, modern Swedish including listening comprehension, text analysis, modern vocabulary, stilistical differencies.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Susanna Therese Hofmann, Mag. phil. (12.11.2019)

a written test, including listening comprehension.

Literatura
Poslední úprava: Susanna Therese Hofmann, Mag. phil. (12.11.2019)

Form i fokus C (Fasth, Kannermark)

Muntlig interaktion i akademiska sammanhang (Blomström, Persson)

Svår grammatik och ordbildning (Hallström, Östberg)

Svår svenska (Hallström, Östberg)

Fasta fraser (Hallström, Östberg)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK