PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Překladatelský seminář - dánština - ASK5N0030
Anglický název: Literary Translation - Danish Prose
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Helena Březinová, Ph.D. (11.11.2019)
V tomto kurzu se studenti bakalářského studia pocvičí v překládání různých typů textů – novinových článků, beletrie, písňových textů, etc. Cílem je osvojení dánského lexika a dánských frazémů, stejně podstatné bude i procvičení základní dánské gramatiky.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Helena Březinová, Ph.D. (11.11.2019)

Doporučená literatura:

Galberg Jacobsen, Henrik. Jørgensen, Peter Stray. Håndbog i nudansk.Kodaň 2005.

Hansen, E.: Dæmonernes port, Kodaň 1984.

Hansen, Aage: Moderne Dansk I-III, Kodaň 1967.

Holm Christensen, Lisa, Zola Christensen, Robert. Dansk Grammatik. Kodaň 2014.

Krijtová, O.: Pozvání kpřekladatelské praxi. Praha 1996.

Levý, J. Umělecký překlad. Praha 1983.

Levý, J. Umění překladu. Praha 1998.

Mounin, G. Teoretické problémy překladu. Praha 1999.

Vrbová, Alena. Stylistika pro překladatele: texty a cvičení. Praha 1998.

www.ujc.cas.cz

Čmejrková, F., Daneš, J. Kraus, Svobodvá, I. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha 1996.

Sgall, P., Panevová, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha 2004.

Pravidla českého pravopisu. Praha 1993 (školní i akademické vydání)

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha 1994.

Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha 1993.

 

Korpus 2000 a slovníky (ODS a Den Danska Ordbog): http://ordnet.dk/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Helena Březinová, Ph.D. (11.11.2019)

Aktivní účast na semináři a pečlivá domácí příprava.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK