PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový seminář - ASK5N0020
Anglický název: MA Thesis Seminar
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: norština, dánština, švédština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (10.11.2019)
Kurz je veden formou konzultací a zaměřuje na proces psaní diplomové práce. Skládá se z prezentace tématu a jednotlivých částí diplomové práce.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (10.11.2019)

Různá, podle tématu a zaměření diplomové práce.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (10.11.2019)

Zápočet bude udělen na základě pravidelných konzultací a prezentace části diplomové práce (student například prezentuje vypracovanou teoretickou část).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK