PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Překladatelský seminář – švédština - ASK5N0015
Anglický název: Translation Seminar
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (08.11.2019)
Kurz je určený pro studenty navazujícího magisterského studia a zaměřuje se na problematiku uměleckého překladu ze švédštiny do češtiny. Obsahem kurzu je zejména praktický nácvik překladu, prohloubení znalostí švédského jazyka a reálií, ale i českého jazyka a stylistiky. Materiály budou vybírány především ze švédské prózy 20. a 21. století. Kurz předpokládá pravidelnou samostatnou domácí přípravu, kdy studenti analyzují předem zadaný zdrojový text a připraví si vlastní překlady, o kterých budeme na následujícím semináři diskutovat a společně hledat optimální funkční řešení.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (08.11.2019)

Fišer, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces: teorie a praxe funkcionalistického překládání. Vyd. 1. Brno: Host, 2009.

Houžvičková, Milena a Hoffmannová, Jana. Čeština pro překladatele: základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení. 1. vyd. V Praze: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012.

Knittlová, Dagmar a kol. Překlad a překládání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2010.

Levý, Jiří. Umění překladu. 4., upr. vyd. Praha: Apostrof, 2012.

Mounin, Georges. Teoretické problémy překladu. Překlad Milada Hanáková. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1999.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (08.11.2019)

- pravidelná a aktivní účast na seminářích

- docházka nejméně 75 %

- včasné zpracování všech zadaných textů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK