Staroseverská literatura - ASK500324
Anglický název: Old Norse Literature
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
STAROSEVERSKÁ LITERATURA I-II

Popis semináře:

Seminář se skládá ze dvou relativně samostatných částí, jež proběhnou v zimním a letním semestru a jež mohou studenti (jimž to umožňují studijní řády) absolvovat i jednotlivě.
Zimní semestr nabídne seznámení s hlavními žánry a proudy staroseverské literatury a jejich vývojem v období, jež lze zhruba vymezit lety 800-1397 (s možným přesahem v obou směrech). Pochopitelným doplněním tohoto záměru bude i stručná charakterizace podmínek, v nichž severská literatura vznikala, a které formovaly její dochovanou podobu stejně jako nástin současných názorů na vznik a společenskou funkci jednotlivých staroseverských literárních žánrů. Po absolventech bude požadována příprava na jednotlivá sezení a nastudování povinné primární a sekundární literatury ze seznamu a dalších děl, jež budou k dispozici v aparátu semináře.
Hlavním tématem letního semestru budou individuální interpretační problémy, vztahující se k jednotlivým oblastem staroseverské literární kultury. Od studentů se očekává, že se budou průběžně připravovat četbou primární a (zejména) sekundární literatury, jež jim bude poskytnuta a že připraví samostatné referáty.
Samozřejmým předpokladem k absolvování obou částí je aktivní účast na diskuzi v průběhu semináře.
Poslední úprava: Starý Jiří, PhDr., Ph.D. (24.09.2021)