Česko-skandinávské vztahy během druhé světové války - ASK500309
Anglický název: Czech-nordic war relation
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D.
Je záměnnost pro: ADK210015, ANO210015, ASV210015
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: VLKOV6AS (08.02.2020)
Výběrový kurz: Česko-skandinávské vztahy během druhé světové války

Výběrová přednáška seznámí s válečnými událostmi ve Skandinávii a v Československu. Válečné osudy obou regionů a jejich obyvatel představí prostřednictvím nového mezinárodního projektu o Češích nasazených v Norsku na nucené práce. Kurz umožní studentům nahlédnout do běžícího výzkumného projektu a podílet se na dílčích výzkumných úkolech dle jejich zájmu (sběr pramenů, vyhledávání pamětníků, překlady svědectví, popularizace výzkumu). Na přednáškách vystoupí pozvaní historici z Univerzity v Trondheimu v Norsku a Univerzity v Odense v Dánsku. V rámci kurzu bude zorganizován jednodenní workshop se zahraničními hosty.
Výběrový semestrální kurz je určen studentům bakalářského a magisterského studia Univerzity Karlovy v Praze. Přednášky budou vedené v češtině, přednášky zahraničních hostů pak v angličtině.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: VLKOV6AS (19.05.2020)

Požadavky: účast (max. 3 absence), 2 výzkumné úkoly , četba textů, prezentace úkolů a znalostní test formou grantove žádosti.

Sylabus
Poslední úprava: VLKOV6AS (08.02.2020)

Program kurzu

1) [středa 4. 3.] Úvodní hodina: představení kurzu a projektu
2) [středa 11. 3]  Válka ve skandinávském filmu
3) [středa 18. 3.] Válka a Československo
4) [středa 25. 3.] Válka a Československo  
5) [středa 1. 4.] Válka ve Skandinávii,  prof. Hans Otto Frøland (Trondheim, Norsko)
6) [středa 1. 4. 14.00, Národní archiv Chodovec] Prameny k výzkumu
7.− 9.) [pátek 3. 4. 13.00−15.30 ] Workshop: Totální nasazení ve Skandinávii: Češi v Norsku
10) [středa 15.4.] Dánové v Terezíně, dr. Terkel Stræder (Odense, Dk)
11) [středa 22. 4.] Válka v literatuře
12) [středa 13. 5.] Představení studentských projektů

Vstupní požadavky
Poslední úprava: VLKOV6AS (06.02.2020)

Žádné

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: VLKOV6AS (06.02.2020)

Žádné