PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Norsk Grammatikk - utvalgte emner - ASK500308
Anglický název: Selected Issues of Norwegian Grammar
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: norština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (10.02.2020)
Kurset er ment som en forberedelse til den muntlige delen av statseksamenen i lingvistikk og fokuserer på de vanskeligste grammatiske temaene som blir presentert av studentene.

Foreløpig plan:

1. Setningsskjema
2. Leddsetninger
3. Spesielle syntaktiske konstruksjoner
4. Substantiv: Kasus og genus, Tall og tellelighet, Bestemthet og referanse
5. Adjektiv, Pronomen, Determinativ
6. Verb I: Syntaktisk-semantisk klassifikasjon, Tempus, Modus og modalitet
7. Verb II: S-former, Diatese, Aspekt og aksjonsart
8. Setningsledd: Nominale setningsledd, Adverbial, Semantiske roller
9. Hovedsetninger, Leddsetninger, Ordstilling
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (10.02.2020)

Krav til studiepoeng (zápočet):

- aktiv deltakelse i timene
- min. 80 % oppmøte
- flere muntlige presentasjoner

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (10.02.2020)

Faarlund, J.T. et al. Norsk referansegrammatikk. Oslo: Universitetsforlaget, 1993
Golden, A., McDonald, K., Ryen, E. Norsk som fremmedspråk. Grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget,1998
Golden, A., McDonald, K., Ryen, E. Hva er vanskelig i grammatikken? Oslo: Universitetsforlaget, 1990
Kvam, A. M. Noen emner i norsk for utlendinger. Oslo: Tapir, 1990
Lie, S. Kontrastiv grammatikk. Oslo: Novus, 1993
McDonald, K. Norsk grammatikk for fremmedspråklige. Oslo: Cappelen, 1991
Vinje, F. E. Moderne norsk grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget, 1987

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK