PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Danish Language and Culture (Erasmus) - ASK500300
Anglický název: Danish Language and Culture (Erasmus)
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Helena Březinová, Ph.D. (03.11.2017)
LS 2016, výuka začíná 23. února 2016
úterý 12.30-14.00, FF UK, nám. J. Palacha 2, ÚGS Oddělení skandinavistiky, 3. patro, místnost 319
ASK500150 (5 kreditů)

Kurz představí vybraná témata z transatlantické emigrace do zemí Latinské a Severní Ameriky v 19. a 20. století. Jeho cílem je porovnat povahu migračních proudů ze střední a severní Evropy, jakož i diskutovat na téma odlišné strategie integrace "malých" národů, a to především v USA, Argentině a Brazílii, kam směřoval hlavní proud evropských vystěhovalců. Kurz nabízí základní vhled do dějin vystěhovalectví a seznamuje s možnostmi výzkumu migrace z perspektivy etnologie, literární vědy či sociolingvistiky.
Jednotlivé přednášky povedou pozvaní odborníci ze Skandinavistiky, Iberoamerikanistiky a Etnologie FF UK a host z USA. Jednotliví přednášející představí nejenom problematiku emigrace z perspektivy svého oboru, ale také svůj výzkum a zkušenosti z terénních pobytů. Dílčím cílem kurzu je seznámit studenty s výzkumnými možnosti problematiky migrace a stát se tak možným zdrojem inspirace pro jejich vlastní práce či výzkum.
Tento interdisciplinární výběrový kurz je otevřen všem studentům UK.
Na každou přednášku studenti přečtou jeden odborný text k přednášené tematice. Za kurz je možno získat 5 kreditů (účast, četba textů/ referát nebo zpracování hesla do Wiki).

Jedná se o pilotní kurz, jenž je podpořen z grantu Norských fondů. Proto je vypsán výjimečně, a to pouze ve stávajícím LS 2016.
Na základě přednášek kurzu vznikne publikace, na níž se mohou podílet i účastníci kurzu, například formou studie.

Program kurzu:
1. (23/2) Úvod do studia migrace a požadavky k atestaci
2. (1/3) Češi v Severní Americe v 19. století - Leoš Šatava (Etnologie FF UK)
3. (8/3) Asimilace Čechů v Texasu: výzkum nápisů z náhrobních kamenů - Eva Eckert (AAU)
4. (15/3) Češi v Chicagu: etnologický výzkum - Jan Kříž (Etnologie FF UK)
5. (22/3) Norové v Sev. Americe: historické a jazyk. aspekty - Pavla Bartásková (Skandinavistika)
6. (29/3) Knut Hamsun a jeho emigrantské zkušenosti z USA - Martin Humpál (Skandinavistika)
7. (5/4) Sámové v Americe - Maria Ellen Jensen (Universita Tromsø)
8. (12/4) ) Češi v Argentině - Vendula Hingarová (Skandinavistika)
9. (19/4) Češi v Brazílii: osudy význačných osobností - Petr Polakovič (Iberoamerikanistika FF UK)
10. (26/4) Dánové v Jižní Americe: obraz vystěhovalectví v literatuře - Daniela Vrbová (Skandinavistika FF UK)
11. (3/5) Prameny k výzkumu emigrace do Jižní Ameriky: návštěva archivu čs. vystěhovalectví v Náprstkově muzeu
12. (10/5) Závěrečná hodina - udělení atestace
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Helena Březinová, Ph.D. (03.11.2017)

Četba je k dispozici na Moodle FFUK. Na každou hodinu si studenti přečtou jednu odbornou studii či kapitolu z monografie.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Helena Březinová, Ph.D. (03.11.2017)

Na každou přednášku studenti přečtou jeden odborný text k přednášené tematice.  Za kurz je možno získat 5 kreditů (účast, četba textů, referát/ heslo do Wiki).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK