Interpretace rodových ság - ASK500207
Anglický název: Interpretation of Sagas
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. (11.06.2017)
Rodové ságy představují jeden z nejvýznamnějších vernakulárních korpusů středověké literatury. Jedná se o
necelých padesát staroseverských textů různé délky, které popisují dějiny Islandu v době vikinské a mezi něž patří
mj. tak slavná díla jako je Sága o Egilu Skallagrímssonovi, Sága o Njálovi či Sága o bitvě na pláních. Temná
osudovost, železná logika rodové msty a hrdinské rysy činí ze ság předmět obdivu moderních autorů i kritiků. Mj.
Ted Hughes je označuje za "one of the great marvels of world literature", Seamus Heaney za "testimony to the
human spirit's ability not only to endure what fate may send it but to be renewed by the experience" a slavným je
výrok Milana Kundery "the glory of the sagas is indisputable".
Odvrácenou stranou literární slávy rodových ság jsou četné a dodnes nevyřešené filologické problémy spojené
s jejich vznikem: Jsou rodové ságy pozůstatkem původní staroseverské orální tradice nebo mohly při jejich zápisu
spolubůsobit vlivy evropského středověkého písmenictví? Jsou tradovaným "sociálním narativem" či dílem
sebevědomých autorů v moderním smyslu slova? Odrážejí pohanskou etiku či prosazují nový křesťanský
světonázor? A odráží vůbec realitu doby vikinské či se jedná o fikce srovnatelné s moderními historickými
romány? Právě tyto otázky, podstatné pro správné pochopení a interpretaci rodových ság, budou předmětem
semináře.
Udělení atestace předpokládá pravidelnou četbu primárních textů, aktivní účast na diskusích a zpracování
referátů (ze sekundární literatury v moderních jazycích). Znalost staré severštiny předpokládána není - texty ság
budou k dispozici v českých překladech.